skip to Main Content

L’Obra Cultural Balear de Manacor se solidaritza amb els treballadors de l’IBANAT

L’Obra Cultural Balear de Manacor se solidaritza amb els treballadors de l’IBANAT que han denunciat la imposició de l’espanyol en les comunicacions entre les brigades i els serveis aeris d’extinció d’incendis, que han rebut de la Conselleria de Medi Ambient.

Si sempre, segons els treballadors denunciants, s’havien fet les comunicacions en llengua catalana, no podem entendre de cap manera aquesta nova claudicació davant un nou atac a la llengua de les Balears, que va en la mateixa línia antibalearista patida en tots els fronts la passada legislatura, coneguda com el Quadrienni Negre.

Rebutjam l’atemptat contra el dret i la llibertat individual de tria d’idioma que suposen les advertències telefòniques que els treballadors afirmen que reben perquè abandonin el nostre idioma i passin al castellà.

Recordam que la llengua catalana és oficial i LA PRÒPIA de les Illes Balears. Que sapiguem, no hi ha cap llengua oficial en tot el planeta proscrita en les comunicacions professionals ni en cap àmbit de la vida social ni privada.

Ens sembla totalment inacceptable, per submisa i claudicant, la resposta que l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) ha donat al grup treballadors en afirmar que “és el Ministeri espanyol qui obliga, a través de la normativa vigent, que les comunicacions entre el personal de terra i el personal aeri es realitzin en llengua castellana.”

Animam la Conselleria de Medi Ambient i tot el Govern a fer les gestions que calgui per defensar els drets i les llibertats individuals dels treballadors de l’IBANAT en l’ús de la nostra llengua a la feina. Instam la Conselleria i tot el Govern a defensar l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i, sobretot, la dignitat del nostre poble davant el govern espanyol, si és aquest l’instigador de la imposició antibalear. Els exigim que no cerquin la resignació dels treballadors davant aquest nou atemptat novaplantista gravíssim contra la legalitat lingüística vigent, legalitat que sospitam que volen abolir per la via dels fets consumats seguits un darrere l’altre.

La reacció i mai la resignació, és l’actitud que cal esperar d’un Govern que obeeix un mandat democràtic d’aturar i de revertir tot el mal que va fer a la nostra llengua l’anterior govern, posseït per l’odi a la nostra llengua.

Demanam al Govern que no fugi per les bardisses amb aquesta actuació o claudicació tan greu. Li demanam que actuï aviat. Li exigim que no badi davant cap atemptat contra la nostra llengua, per molt de Madrid que véngui. Els recordam que som a mitjan legislatura i que tenen un mandat democràtic de defensar la nostra llengua amb fermesa i de divulgar-la amb convicció. Prou de claudicacions! Fil a l’agulla!

OCB-Manacor

Manacor, 15 d’agost del 2017

 

Back To Top
Search