Skip to content

Manacor ja és present a les xarxes socials

L’Ajuntament de Manacor ha presentat aquest dimecres la seva irrupció a diferents xarxes socials d’internet. Es tracta d’una passa bàsica però necessària per tal de situar Manacor a la xarxa. En aquest sentit Miquel Oliver, batle de Manacor, ha apuntat que “no podem concebre el nostre municipi sense situar-lo en xarxes de comunicació que avui dia resulten imprescindibles.” La idea és d’emprendre un nou camí en la comunicació de l’Ajuntament, entenent que avui el 2.0 és una eina fonamental no tan sols per a la mateixa comunicació sinó per a la participació popular, la transparència, l’eliminació de barreres entre l’Ajuntament i el ciutadà i, en definitiva, una eina fonamental per a la democràcia.

El camí emprés vol abraçar nous horitzons. La interactivitat, el feedback i la rapidesa i proximitat informativa han de permetre que el ciutadà pugui accedir a tot el que fa l’Ajuntament i, a la vegada, des del consistori poder rebre tots els imputs necessaris per millorar. “Cal no perdre de vista que, darrere cada ordenador, mòbil o tablet, hi ha una persona” ha afirmat el batle.

En aquesta nova etapa comunicativa, la imatge serà fonamental però també la intel·ligibilitat. Amb vista als mitjans de comunicació, no es deixarà de banda el comunicat clàssic amb informació detallada. No obstant, hi ha la voluntat de ser sintètics i directes. En aquest sentit, Oliver ha incidit en què “una piulada a twitter o una foto poden comunicar molt”. Així mateix, els regidors penjaran periòdicament microvídeos per informar de les accions de govern que duen a terme. L’Ajuntament de Manacor ha presentat pàgina de Facebook, compte de Twitter, canal de Youtube i perfil d’Instagram. Tots ells amb el domini ‘ajmanacor’ i amb la possibilitat d’interconnexió però no interdependència. Això vol dir que no tots els contiguts hagin de ser compartits de la mateixa manera a cada xarxa perquè cadascuna d’elles és diferent i requereixen un tractament propi. Així per exemple, twitter serà un canal d’informació instantània i efímera, Facebook serà més complet i Instagram estarà dedicat a actes culturals i socials, a difondre el patrimoni manacorí i, en definitiva, tendrà un caire més desenfadat. A tot això, hi ha previst renovar el web a curt termini. Els canals que s’obren ara serviran per rebre imputs. S’utilitzaran, com no pot ser d’altra manera,per a facilitar la participació ciutadana però no seran la via prioritària. Això perquè des de l’Ajuntamenthi ha previst posar en marxa mecanismes més potents de participació popular. Finalment, el batle ha convidat a tots els manacorins i manacorines a fer-se seguidors d’aquestes noves xarxes socials “per seguir avançant cap a un Manacor obert a Mallorca i la resta del món”.

Back To Top
Search