skip to Main Content

Maria Àngels Fuster: “Un cicle formatiu és una molt bona opció per seguir estudiant”

Maria Àngels Fuster (1971, Felanitx) és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UIB i actualment és professora, cap d’estudis d’horabaixa i coordinadora de la formació professional bàsica a l’IES Manacor.

Quins nivells trobam dins dels cicles formatius?
N’hi ha de tres nivells: els bàsics, els de grau mitjà i els de grau superior, tot això s’engloba dins de la Formació Professional.

Qui pot accedir a la Formació Professional?
Els alumnes que han acabat ESO per als graus mitjans i els de Batxillerat per a fer els superiors. Aquests alumnes no saben fer cap feina ni tenen cap qualificació i jo sempre dic el mateix quan vaig a fer una xerrada informativa: és molt important que sàpiguen fer una feina i l’FP t’ho permet.

En aquest sentit, creus que l’FP és un sistema més exitós pel que fa a la inserció laboral?
Abans de la crisi moltíssims alumnes quedaven a fer feina allà on feien les pràctiques. Després hi ha hagut un temps que no ha estat així però ara sembla que es torna a reactivar. Jo crec que l’FP és un sistema molt bo per trobar una feina.

A vegades sembla que anar a la universitat és el que s’ha de fer…
Sí. Jo sempre pos d’exemple alumnes que varen començar amb la Formació Professional Bàsica i que ara estan a la universitat. A vegades a quart d’ESO no saben que han de fer i estan desanimats. Un cicle formatiu és una molt bona opció per seguir estudiant perquè veuen què és allò que els agrada.

Creus que encara es veu l’FP com un segon plat?
Sí. Encara arrossegam aquest concepte però està canviant. Tenim molts alumnes que han anat a la universitat i llavors han tornat al cicle formatiu perquè no han trobat feina i amb el grau superior sí que en troben.

Es pot dir que estau especialitzats en una branca més científica d’FP?
No en concret. Nosaltres el que cercam és que hi hagi una continuïtat, del bàsic al mitjà i al superior. El tema de les especialitats, el que feim és demanar-ho a Conselleria i allà ens diuen si sí o si no.

És més per respondre una demanda del mercat laboral, no?
Sí, clar. Per exemple, d’electricitat ens telefonen empreses demanant electricistes… I també trobam que és molt important que hi hagi, per exemple, el cicle de restauració i cuina perquè hi ha molta demanda en aquest àmbit.

Hi ha més homes que dones fent FP?
Depèn del cicle. Hi ha més nines en les formacions de comerç i administració i més nins a la resta.

Back To Top
Search