skip to Main Content

Més de 400 comentaris a l’enquesta sobre els projectes més necessaris

0

Aquí teniu els més de 400 comentaris que deixaren els nostres lectors a l’enquesta sobre quins trobaven que eren els projectes més necessaris per dur a terme al municipi de Manacor. Advertim els lectors que aslguns comentaris podrien ferir la seva sensibilitat ortogràfica.

 

Trob molt necessari la creació d’un centre cultural

Un rocòdrom
Un viver d’empreses
Polidepotiu per basket
Carril bici pel centre de Manacor
Vine Goya és perfecte també per revitalitzar es centre.
Cuidar mes l’imatge, espais mes nets i mes verds
Totes les propostes
Un bon mercat d’abastiments i cafeteries tipus La Boqueria
Adaptar les voreres dels carrers de manera que siguin espais de circulació amables per a vianants amb dificultats de mobilitat (coixos, amb gaiato, cadires de rodes, cecs o amb visió disminuïda…), però també per a qualsevol vianant de manera que l’amplada permeti caminar de pla i no de gairell.
Arreglar les aceres de qualcuns carrers.
Crec que faten llocs de Parking al centre. Poder fer sa compra al centre i no haver d’anar a les grans superficies.
Una piscina municipal i que tambe pugui estar descoberta els mesos d estiu per a aquelles families que tenen poques opcions d anar a la platja amb els seus fills.
Recuperar l’escola de Son Negre per fer hi un ús cultural lligat a l’art contemporani. Cal un espai de trobada per els artistes visuals amb voluntat de fer-hi comunitat amb l’exterior. Enxarxar-se amb creadors d’altres regions és fonamental en un entorn tan estancat amb aquestes disciplines. Apropar l’art contemporani a la societat manacorina és una prioritat cultural com una altre. És vergonyós no tenir espais expositius en una ciutat , de la mateixa manera que ho sería no tenir una escola de música o un teatre.
Construir pisos de protecció oficial
Arreglar totes les “aceres” que estan rompudes.
Comprar el Goya i fer-hi un casal de joves
En aquest espai semiconert s’hi podríen Fer molts altres actes culturals que per diferents circumstancies no es poden Fer en un espai cobert.
Arreglar problemes d aigua a Porto Cristo: pressió, aigua potable…
Fer espais o zones de Jocs esportius pels nins i adolescents
Una escola/institut de dues línies, que inclogui de 3 fins a 16 anys
Fer nets els carrers
Més que centre de dia…Projecte d’habitatge per persones majors, basat amb el respecte, natural, inclusiu
Els hauria marcat tots. Tots ells són necessaris. Així i tot, alguns no tenen per què suposar una despesa municipal, com per exemple el Centre de Dia, que podria entrar dins les competències del Consell de Mallorca. Moltes de les propostes que heu inclòs poden ser un complet èxit o un rotund fracàs si la gestió que se’n fa no és l’adequada, com la gestió que s’ha fet dels espais d’art municipals els darrers 4 anys. L’adquisició d’equipaments implica l’ampliació de personal municipal, que a més ha d’estar qualificat. Basta veure com tenim espais municipals com una sala d’assaig totalment equipada però tancada al soterrani de Muntaner 12, per una deficient gestió municipal
adquirir ca ses monges de Son Macia
restaurar hipodrom municioal de manacor
Un espai semicobert per fer concert a Porto Cristo
Afavorir que s arreglin les cases buides per evitar construir més pisos. Fomentar l us de la bicicleta…
Acondicionar lloc per aparcar vehicles
Arreglar els carrers i aceres
Acondicionar s’hipòdrom com un espai multifuncional com a molts altres llocs dins europa…
Fer un polígon industrial per els petits fabricants.Totalment controlat per evitar sa especulació
Sí, també trobo necessari comprar el cine Goya,que també se podria aprofitar per espai d’art, i tenir piscina municipal. Gràcies.
El solar de sa Majorica és el més necessari de totes maneres-.
Tots son necesaris
Estaria bé un recinte firal.
També apte per concerts i sala d’exposicions.
Sala polivalent a Manacor
Crear més aparcaments amb opció de compra o lloguer
Ajudes o rebaixes a l’ibi per tenir plaques solars
Cambiar los juegos del parque infantil del riuvet
Tots els projectes anteriors són més que necessaris. M’ha costat molt triar-ne només un. Crec que també seria important fer un casal de joves a Portocristo.
AS MOLT LLARGA ,HI SON VARIAS ,D,TOTAS FORMAS NO ESCOLTAN ,DOMES PROMETAN DUAN CABANASES ,SON MOLT JOVES LIS FALTA MOLT D,RECORREGUT ,AMB AVAR ACABAT CON T, ARAM
Fer les grades de la zona coberta més noves de Na Capellera
Fomentar borses de lloguer jove dins la zona centre. Mitjançant, dinamització reforma i adequació del mateix.
Fins i tot.. la creació d’un concurs d’arquitectura i disseny d’habitatges que fomentin la actualització i modernització. Sempre respectant el màxim, el caràcter i elements que es pugui conservà dels antics edificis.
Donant-lis així una nova vida.
Arreglar l’hipodrom de Manacor
Una protectora d’animals, programes de concienciació i donar suport a les persones que lluitam pels drets dels animals.
Mes vigilància policial. Controlar els renous que les persones puguin dormir els vespres.Normativa que es faci complir als propietaris de cans llevar les brutors sòlides i líquides. Que la recollida de fems sigui portà per portà i aixi tenir la ciutat mes neta. Asfalts fe carrers, pluvials, manteniment jardins, il·luminat públic, platges de Manacor netes, zones costeneres ben cuidades , controlar la delicuencia que espenya el mobiliari públic ,
Fer aparcaments . Molts de pobles en tenen gratuïts a l’entrada
Escoleta 0-3 son Macià
Millorar el carril-bici i que s’allargui fins la Ronda des Port què és on hi ha escoles i poliesportius.
Posar Banyeres de part a l’hospital de Manacor
Que els nins i nines puguin utilizar el teatre municipal per fer les seves demostracions de dansa, hip-hop etc… i no hagin danar a altres pobles
Una escoleta 0-3 a Son Macià
Espais verds pràctics i simples
Dintre el solar de la Majòrica,si poden fer moltes coses per els joves de toootes les edats
Subministrament d’aigua potable ja!
Espais de joc per a infants de 9-16 anys
Mes manteniment en general i reforçar molt vigilància policial molt mes nessasari que invertir an obres que an pocs anys quedan obsoletas
Aigua potable al poble
Embellir el poble amb arbres, fer un poble més verd i més acollidor. Aprofitar la seva ombra els estius per poder fer una conversa amb algú o simplent agrair la seva frescor en silenci.
Crear més espais verds
Que arreglin d’una vegada es Camí des Rafalet, travessía de sa cra. de Sa Vall, es una auténtica vergonya.
Treballs x la comunitat a canvi de ses ajudes econòmiques
Un casal de Joves
Cuidar s’hipodrom de Manacor inclou nins, joves i adults
Cuidar s’hipòdrom de Manacor que inclou joves i adults
No, però pens que la piscina tots la podem aprofitar
Centre de Salut amb atenció d’urgències 24 h
Adaptar el poble (parcs infantils principalment) a les persones amb mobilitat reduïda
Tornar obrir el obrir el catòlic bar!
Convertir el solar de Majòrica en un gran parc (condicionar-lo per a aquest ús i no d’altres)
Piscina coberta a Porto Cristo
AXO D,AL ZPR S,HAN AQUIVOCAT ,NO DOMES S,HAN CARREGAT AL COMERS ,AN CREAT UNA PAREFERIA ,MOS AN LLEVAT ALS APARCAMENTS ,TANIM ALS RENOUS QUE NO TENAN AL CENTRE MOTOS PATINATS PER DAMUNT S,ASERA BICICLATAS AMB DIRACCIO PROHIBIDA NO ,S,HA BOBLAT S,SIRCULACIO ,LO QUE REALMENT FAR FALTA HA MANACOR SON APARCAMENTS AL CENTRE , ALS COMERCIANTS ACABARAN COM S,AS UVELLAS SANSA SUBVANCIO NO HI AURIA UVALLAS ,S,DE ACOSTA AL COMPRADOR ALS VANADOS SAMBLE QUE NO INTERESA ,ESTAN FAVORINT LAS GRANS SUPERFICIAS QUE SI TENAN, JO APARCARIA ASA PLAÇA REDONA PER ANAR COMPRA HA LIDL ,, HI MOLT MES QUE TOMIM S,PLAÇA D,SAS VERDURAS SI SON VALENTS QUEDARIA S,PLAÇA MES GUAPA D,MANACOR ,AMB TENC MOLT MES
Fer aparcaments dissuassius i més zones peatonals amb l’objectiu de fer més habitable la ciutat. Fer més parcs infantils al centre de Manacor perquè no hi ha espais pels infants.
1. Fer de Manacor una autèntica ciutat arbrada. 2. Cultura: prioritat 1, com l, arbrat.
Manacor deu ésser s’únic poble de Mallorca q no té tanatori públic !
Esponjament de la ciutat
Pagar deutes
Un casal d’Igualtat per eradicar el masclisme
Un parc per a cans semicobert ja que qui tenim cans actius ho passam pillo a l’hivern quan plou tot el dia/setmana
Ajudes per restaurar i embellir el centre antic i fomentar l’ocupació d’aquests habitatges per gent jove.
Un teatre a Porto Cristo
Incrementar la velocitat màxima en via urbana fins als 40km/h
Que els propietaris dels aparcaments amb gual, puguin deixar el seu vehicle, ben identificat, hi puguin aparcar a aquest espai de via pública. P, ex, a l’Aldea-Tarragona, ho permeten i ens va agradar.
Un centre de salut
El casal per a joves es molt necessari, trob que no tenen res per passar s hivern.
Arregla moltes aceras , es molt bo de fer sopegar!!
Més ordre en els renous i en educar els joves en vehicles en rodes. Potser manquen espais per anar fent la cabreta i coses per l’estil.
Naturalitzar el poble i les seves places. Crear espais verds i equilibrar la coexistència entre natura i urbanisme. Per tal de reduir L’efecte illa de calor i millorar i augmentar la biodiversitat
Fer la ciutat més accessible. És un autèntic desastre i no només per a persones amb movilitat reduïda. Aquesta inaccessibilitat també es deu, en part, a la conducta incívica d’alguns ciutadans que, per exemple, aparquen on volen, i també a d’altres que fan ús dels espais comuns com un abocador. I això per no xerrar del volum de merdes de cans acumulades a ses voreres. Així, abans de gastar doblers per adequar espais potser fer una campanya de conscienciació…
Condicionar solar Majòrica com un parc amb arbres. Una altra proposta seria poder aparcar davant el propi gual, i així aprofitar l’espai d’aparcament. Moltes gràcies x l’enquesta.
El solar de Majoria convertir-ho amb un bon parc amb moltíssims arbres.
Fer una escoleta de 0-3, Una piscina Municipal, Es casal de Joves, Canera pot ser Comarcal mancomunat serveis, Un poliesportiu cobert que es pugui emprar lliure,
El telèfon operatiu de l’ ajuntament i que els tràmits es tracten de dies i no de 1 mes
Arreglar las calles que le hacen mucha falta.
Una ciutat esportiva
No hi cabem
Arreglar carrers, fer zones verdes .
Un estrangolòdrom a Son Macià
Es difícil triar una, jo triaria mes
Fer de Manacor un poble net
Nova escoleta 0-3 anys
Expropiacions dins el nucli urbà (mobles riera bassa fins al Cine Goya) per crear espais públics i aparcaments per després peatonitzar tot el centre. Fora por !!
Posar arbres a tots els carrers i places possibles
Un casal per adults sl centre de Manacor.
arreglar sa via portugal q esta fet una porqueria . s’altre dia va caure una dona xq ses aceras estan fet una porqueria
Crear zones verdes dins el nucli urbà (tipus parcs de molt reduït tamany amb un o dos bancs, i si és possible extres: una atracció infantil, surtidor d’aigua potable, una escultura, i donar-li personalitat pròpia a cada un)que tenguin múltiples funcions: punts de trobada dels veīns, descanç per els vianants, “mini-pulmons” del nucli urbà, embellir Manacor i donar-li un poc d’originalitat i personalitat. Que no sigui un espai enfocat tipus plaça, més bé recons entre vivendes, amb arreces per a l’hivern i ombre pe l’estiu. No se si és viable i quins espais es podrien utilitzar, sa idea seria comprar a punts més o menys estratègics del centre i voltants pròxims vivendes deshabitades i que estiguin en estat. Esper que vos agradi!!!
Fer una piscina a porto cristo
Que acabin ses coses q comencen, han començat tancant els carrers del centre pero encara no sabem per quin motiu, que arreglin s, exterior d sa residencia q pareix q esta abandonada, volem un poblé Net, que te faci ganes anar hi a passetjar, un poble amb mes seguridat, perque sa veritat, hi ha molts policies locals Amb plantilla, pero al carrer en veuen pocs…
Crear un centre per a joves.
Arreglar s’ escola de s’ Espinagar antes que s’ esbugui
Cobriment del torrent, falta el darrer tram i es un niu de basures, aixi com s,ha cobert una part es ben necesari acabar el tram q resta.
Més policia municipal.
Comprar solars buits al centre per esponjar amb zona verda i espais infantils
Un altre parc per al.lots mes modern
Solventar eels colapse de la carr. Palma, en hores punta
Sembra d’arbres a tots els carrers.
Mes zones verdes per anar a fer esport i jugar amb nins
Fer és casal el cine Goya!!
Habilitar una zona verda/parc al nucli de Manacor.
Regenera se platge
Condicionar el solar de Majorica
Fer un zara al local que habans hi havia el bingo de Manacor
Afegiria els pisos de protecció
Residències per a gent gran no depenent
No construir res mes fins que el que tenim estigui en condicions i en funcionament
CREACIÓ D´UN SERVEI PER FER UN BON ÚS DELS CONTENADORS DE FEMS DELS CARRERS. MULTAR SI ÉS NECESSARI A LES PERSONES QUE FAN MAL ÚS I QUE TIREN FEMS A FORAVIL.LA
Recepcionar les urbanitzacions pendents
Esponjament del centre
Un sistema d’autobusos interurbans que no embossi el trànsit.
Un tanatori
Pista reglamentària d’estràngol a Son Macià, cuna de la tella.
Més servei per la neteja dels carrers
Obrir eaquitxos en condicions
Hi ha moltes propostes. El llistat que ens posau, totes son bones. Ara bé, hi ha moltes altres propostes. Aturar la pedrera de davora s:Ermita. Etc, …
Mes zones verdes
La canera municipal
Més vigilància policial. A n.Esport no es veuen policies al carrer com tampoc per Manacor.
Tot el que sigui per a joves, avui en dia no tenen on anar
Una nova escola a Porto Cristo
Eliminar els continadors de devant els habitatges.
Abaixar contribucions
Educació urbana
Lo del cine esta molt malament
Construir un polidesportiu de capital.
Un cementiri a Porto Cristo
Cal urgentíssimament una ordenança municipal que reguli d’una manera efectiva i sancioni fortament el renou, l’excés de renou, la música alta, etc, i totes les molèsties d’aquest tipus, talment com han fet altres ajuntaments.
Habilitar una biblioteca i una comissaria a s’Illot
Fer un aparcament a Porto Cristo
Rockodrom i skate park a plaça sol i lluna que esta molt desaprofitat per espai que i ha.
Activitats X joves tipus skate, per exemple acondicionar parc sol i lluna X poder fer partides un a un de basket, t’han gran i no se pot fer res més q fumar porros
La independència de Porto Cristo
Un nou centre de salut
Es urgent baixar impostos… posar llum als carrers… neteja..
La reobertura de la piscina municipal
Piscina municipal
Posar més llum als carrers de Manacor
Referèndum independència Porto Cristo
Casal joves. Cine Goya i piscina
Cal una ordenança municipal efectiva, que reguli l’excés de renou, la música alta, etc, i qualsevol acció d’aquest tipus que destorbi el descans dels veinats, i que contempli fortes sancions pels infractors
Canera
Habilitar es local de Majorica per fer un espai d’art i música, on es puguin fer concerts
Crec que arreglant es solars que te l.ajuntament a nes solar de majorica poren fer moltes coses
És ben necessari també arreglar una mica els carrers (clots, voravies, etc.) i fer alguna cosa amb els edificis abandonats en perill d’esfondrar-se
Fer un projecte urbanístic que reguli l,especte de les façanes.
Més parcs i places naturals infantils
Parking a Porto Cristo
Comprar Ca ses monges
No deixar urbanitzar més. Manacor està plena de cases abandonades que poden ser reformades i ja de per si està saturada de cotxes.
Trob que hi ha projectes més necessaris que tots els que figuren a la llista. Però tenint en compte que hem de reduir la presència de cotxes al poble, estaria bé que un bus urbà pugui acostar la gent (sobretot persones majors, persones amb infants, persones amb mobilitat reduïda) al centre i a qualsevol barri del poble.
I més important que tot això: si les persones hem de transitar a peu per dins el poble, el poble ens ha de ser accessible. Voreres plenes de trastos vells devora els contenidors, carrers plens de merdes de cans, cotxes mal aparcats, cotxes que no respecten els passos de vianants, bicicletes i patinets (elèctrics o no) circulant per damunt les voreres i passejos (el de na Camel·la, per exemple), el lamentable mal estat de l’asfalt d’alguns carrers (per exemple el carrer on visc, el carrer d’en Ballester, ple de clots aprofitats perquè cans i moixos hi caguin i les persones hi pixin)… fan molt difícil caminar per Manacor. Falten molts passos de vianants, per exemple al cap de cantó de la ronda Institut amb el carrer de Son Peretó, a cada davallador de na Camel·la i, ja que hi som, a cada cap de cantó. S’haurien de llevar els contenidors de tot el poble, són un niu de brutor i un punt de trobada de gent incívica i dels seus trastos vells (a l’explanada de l’Ajuntament no hi ha contenidors, i no hi ha geleres ni mobles vells, no com al carrer del Barracar, on els dos punts amb contenidors en solen estar estibats…).
Per tant jo destinaria els doblers a fer que tot el poble (i hem de pensar que hi ha poble més enllà del centre) sigui agradable per a les persones que anam a peu (que de cada dia hauríem de ser més). Per això propòs:
– retirada de contenidors i recollida porta a porta a tot el poble
– pintada de més passos de vianants
– millora de l’asfalt i de les voreres de molts carrers no situats dins el perímetre del centre
– regulació de la circulació de bicicletes i patinets
– presència de policies de barri, que facin rondes a peu o en bicicleta.
No sé si hi ha pressupost per a tant.
Acondicionar el puerto romano de Porto Cristo, hacer zona de paseo, descanso y ocio.
Crec que, en vista de la pujada del petroli, la contaminació existent, els saccidents de transit, i molts d’ altres morius, s’hauria d’apostar per millorar el transport públic. Estam a anys llum de qualsevol altre provincia española i és un element primordial.
Una piscina municipal urgent!
Un refugi per animals, on estiguin protegits.
Invertir en tenir mes seguretat
Condicionar port romà de Porto Cristo
Tornar recuperar la gestió de tributs de l’Agencia Tributaria passant a l’Ajuntament
Posar plaques solars que donin llum al Municipi de Manacor
Un nou poliesportiu a Manacor
Esfaltar els carrers de manacor
Una ascola nova
Piscina i escoletes públiques que no estiguin gestionades per empreses privades, per tal de que els preus siguin asequibles a tothom
Un nou centre de salut
Soterrar el cablejat i aconseguir que arribi a les cases aigua potable de suficient qualitat.
La recollida de fems i neteja viària sigui executada per empresa municipal
Arreglar zona riuet de Porto Cristo
Un parque en solar de majorica
Sala per llogar
Arreglar las aceras y calles para que sean accesibles para carritos y PMR. Peatonalizar el centro
Un circuit per motos
Un espai de jocs per passejar les teves mascotes, és a dir com una espècia de parc on hi hagi jocs per els cans, un lloc per menjar i beure,…
Un espai digne per a projectes de dansa
Un punt d’atancio continuada PAC
Fer un registre de cases buides o degradades i rehabilitar, les
Habilitar aparcaments disuasoris al voltant del poble
Dur a terme un pla de rehabilitació d,àrees degradades
Obrir una gran plaça amb aparcament al capdavall del carrer del Pou Fondo per revitalitzar el centre
Crec que el solar de Majorica podria servir per a crear una gran zona verda dins el nucli urbà.
Arreglar Via Portugal
Cumplir se promesa de un referendum per s’infependencie de Porto Cristo.
Ses escolas san tornat petitas per lo que se tendria que fer una escola nova.
Per es mateix motiu els espais deportius son insuficients……..
També no deixaria perdre es cine goya, també podria ser un espai polivalent, un casal de joves o una sala de concerts…
Una escoleta municipal a Porto Cristo
Més zones verdes dins el municipi, amb zones infantils
El referendum per la independencia des Port que el sr. Batle ens prometé i una escola nova a Porto Cristo
Habilitar un espai per la gent que te cans, i que faguin els pipis i cacas alla al mens no embrutarien la via publica.
un cementiri a Porto Cristo!:)
Comprar ca ses monjes de Son Macia.
Retransmetre en streaming partits d’esports locals
Amb un parell de càmeres un portàtil i una bona targeta d’imatge i So, nomès queda un poc d’Internet i un youtube en directe per què el els padrins puguin veure en es seus néts com jugan des de sa seva pantalla.
Piscina climatitzada a Porto Cristo
Una escola nova a Porto Cristo
Més parcs infantils
Ordenació dels edificis inacabats i/o abandonats
M’ha estat molt difícil triar. Trob q tot és molt necessari.
Fer realitat el projecte que es va començar per fer de Manacor una ciutat amable pels nins per a poder anar a escola a peu.
Crear oportunidades laborales para los jóvenes y fomentar la inclusión de personas extranjeras en puestos de trabajo locales
Arregla ses avengudes Juníper Serra, es Tren i Mossen Alcover
acabar de tapar el torrent
Peatonització de tot el carrer Burdils i Costa d’ en Blau i fer un passeig davant la mar a Pirto Cristo
no es cap altre proposta es un afegit a la proposta triada. Es goya per fer un espai pels joves i per l’art
Fer un aposta cultural potent i contemporània amb eixos que incloguin un canvi generacional i de direcció al teatre de manacor, que la institució alcover pugui ser un espai des d’on fer una feina potent per integrar totes les cultures que cohabiten a manacor, que hi pugui haver un casal de joves on puguin programar actes, concerts,… en definitiva, un pla cultural pioner, valent i integrador.
Fer espais per jugar els nins i nines
Més parc verds
Fer més espais pels joves
Substituir i millorar TOT l’enllumenat públic de tots els nuclis de població per aconseguir un poble molt més atractiu per tots
Una piscina municipal
Doncs deman que hi hagi una mica més d.interés en aquesta urbanització Cala Murada ja que està ben abandonada per part de l.Ajuntament de Manacor, som molta la gent que hi vivin tot l.any. Pagan l.ibi de les nostres cases amb uns valors cadastrals com a urbanització de luxe i realment està tot vell i deteriorat, no tenim servei de res, ens falta el clavegueram que qui sap quan arribarà…. i es ridícul, molt ridícul ja que ara s.acosta… la il.luminació patètica que ens posa l.Ajuntament per Nadal, que un sol carrer de Manacor té mes llums que no tota Cala Murada junta.
Ordenar zona Ermita x crear un espai pol.livament
Escola nova a Porto Cristo
Independència de Porto Cristo
Independència per Porto Cristo
Fer peatonal sa primera fila se’s port
Hi ha diferents coses que les trob necessiris. Casal de joves. Poliesporiu. Espai per concerts.piscina municipal. Totes necessàries.
Espais de joc pels infants
Centre d’educació emocional
Proporcionar un solar per a una nova escola a Porto Cristo
fer una via per bicicletes per tot manacor
Domes podem triar una opcio, pero en podriem triar unes cuantes mes
Espai polivalent per esports
Condiciona el solar de Majorica sería genial, un parc amb una part coberta per poder fer concerts i altres tantissims d’actes que se podrien fer a Manacor i no es fan per que no hi ha un espai polivalent! Mil gracies!
Skatepark
Que el alcalde de manacor no se olvide de Porto Cristo que lo tiene abandonado total es una vergüenza no sé quién es pero más de una putada le hubiera echo en su puerta os lo aseguro
Condicionar el PAC que cau a bocins
no
Pagar deutes
Habilitar i mantenir zones verdes i dotar d’ un arbrat continu el nucli urbà. DEspavimentar i ampliar els escocells dels arbres existents per afavori la infiltració d’aigua de pluja I LOXIGENACIÓ DE LES ARRELS
Fer aparcaments dissuasoris, així afavoririen que la gent deixàs el cotxe i Anàs mes a peu
Comprar el mlnigolf de s’Illot que esta a molt bon preu
Fer alguna cosa o almenys posar en condicions el Mercat de s’Antigor
Crear un pla de rehabilitació del centre.
Amb diversos punts, com per exemple..
Una borsa de vivenda de lloguer, accecible per els joves.
Un concurs d’arquitectura, per la adecuació i modernització d’antics edificis en desús. Per així convertir-los amb vivendes de protecció oficial entre d’altres..
Sempre procurant respectar al màxim, el caràcter i tots els elements d’interès a conservar del mateix.
Per altre banda, la creació d’una policia de barri. On l’objectiu sigui, crear un vincle amable amb els veïns i vetllar per el civisme, respecte i seguretat.
Només amb això.. seria el començament, de moltes més actuacions derivades a la recuperació i foment d’un centre històric
Ple de vida i per derivació ple de comerç.
No
Una escola nova a Porto Cristo i independencia
Fer un casal de joves
Escoleta 0-3 anys a Porto Cristo
No posar pegas per fher obres a Manacor
Arreglar els carrera, asfaltar i Fer aceres
Crear més parcs a tots els municipis. No només amb un cavallet, ( pl. Sant Jaume), una bona zona de joc on els nins puguin desenvolupar i experimentar amb les seves habilitats motrius. ( Exemples de parcs: Vilafranca)
Acondicionar i remodelar s, avinguda des torrent
Ja n hi ha
millorar el parc caní de Porto Cristo
No al nucli sino a Manacor en concret
Una escola de primaria a Porto Cristo
Zonas verdes dentro del núcleo urbano
Arreglat led voreres fer-les més amples, millorar l’enllumenat, repintar la senyalització horizontal, que l’aigua sigui portable, salvar la platja de Porto Cristo
Peatonització d’alguns carrers (de l’actual ZPR): crear zones com la de l’ajuntament.
Una residencia para gente mayor, las que hay creo que no son suficientes ni aptas para todos los bolsillos, y nunca se piensa con los mayores
crec que sa piscina municipal tambe es important. …
Només me deixa marcar una opció… Afegiria casal per joves i acondicionar rl solar de Majòrica. De fet, si s’acondicionés també l’edifici/casa de Majòrica, ja tendriem casal de joves. Podria ser un espai de lleure, cultural força ineressant.
arreglar entrada a Manacor desde Palma, carril peatonal-bici per arribar al poligon industrial
Jo, trob que es podrien arreglar totes les aceres i rajoles del municipi, ja que quan estan banyades són un parill (lleneguen) i produeixen moltes caigudes, també les pujades i baixades que fan per la gent que pateix de ses cames són molt delicades.

Una altra cosa que estaria molt bé seria soterrar tots els fils que hi ha per les façanes.

Reparar carrers i voravies
Incrementar la sembra d’arbres a tots els carrers, places i aparcaments que ho permetin. Tenen innumerables beneficis ambientals i dins la societat, a més de ser el nostre pulmó i filtració de l’aire. No se li dóna la importància necessària.
Un referendum per la independencia.
Una escola nova
Es una vergonya que Manacor no tengui una piscina municipal descoberta per tots els nins i nines que no poden anar a estiuejar a vorera de mar
Renovar l’estat de les carreteres locals i la seva senyalització
Mes parques millor habilitats
Millores a Porto Cristo
Escoleta 0-3 son Macià
Carril bici per comunicar els diferents nuclis (Portocristo – Manacor – Son Macià..)
Per fer natacio municipal i skate amb els nins som s’unic poble de Mallorca q hem d’anar fora .Manacor com sempre prevaleix els interessos duns pocs
Una escola nova i un referendum per la independència.
Una escola nova
La natación es una actividad con múltiples beneficios para la salud, en personas de todas las edades. Saludos.
Una escola nova a Porto cristo
Referendum Independensi Porto Cristo
FER APARCAMENTS AL CENTRE
Aprofitar la Piscina Municipal que ja tenim i que hem pagat Tots els Manacorins. Però que sigui Municipal, ja m’enteneu i que hi hagi unes normes d’educació. (Complir les normes d’aqui “Mallorca”, els Marroquins i els de Ètnia Gitana), un altre pic crec que m’enteneu. Un saludo.
Un nou centre de salut
Pista d’atletisme coberta, a mes, podría ser un espai multiesportiu
Que la zona azul, sea o más barata para los residentes o incluso gratuita…es imposible aparcar por Manacor debido a los 20.000 vados que hay….y menos, su vives en zona céntrica como yo! Por favor tenerlo en cuenta porque es una vergüenza que los residentes si no tenemos cochera, NO podemos aparcar! Muchas gracias
Habilitar un altre PAC.
Peatonalitzar/conectar estació amb Sa Bassa
El solar de Majorica és PRIVAT. Incloure en els pposts municipals intervencions en un solar privat???

Existeixen eines (procediments administratius concrets) per fer/obligar a condicionar els immobles (per raons de salubritat, seguretat o ornat públic) o per tancar els solars als propietaris d’aquets

Un polideportiu per el bàsquet, ja que a manacor no n’hi ha
Peatonització del carrer Burdils i Costa den Blau. Poder passetjar devant la mar sense cotxes.
arreglar tots els carrers de porto cristo
Una protectora d animals
Casal de joves, piscina municipal també per l’estiu
Reiniciar les obres d’ ampliació d’Hospital de Manacor
Condicionant el solar de Majoria es podria fer un espai semi cobert, una sala d’exposicions, etc.
Sen demanar un pero fa falta molta cosa
Estaría bien poder hacer varios de los proyectos propuestos, como una nueva Escoleta, el polideportivo y/o los pisos de protección oficial
No fer promeses ni propostes que no tenguin el presupost necesari per cumplir-les ,du a terme i sobretot poder mantenir-les i cumplir-les
Posar zones verdes i parcs
Aparcamientos en la zona centro las calles se hacen peatonales y no se da solucion para aparcar
Trob que s’hauria de crear un projecte multicultural amb participació ciutadana per incentivar els contactes entre les persones de diferents orígens i lliutar contra els prejudicis xenòfobs.
El projecte mes necessari de tots es el de l’Aigua potable a Manacor abans de cualsevol d’aquests altres!!!
Arreglar avinguda del torrent i aigua potable!
Agua potable para todo Manacor, no me suena que esté ya acabado.
Peatonitçar es centre de Manacor
Una residencia per gent major que están sans , estil comunitat
Una escola nova i espais poliesportius a Porto Cristo
Conetxió perpetua del torrent de Sillot amb la mar! Per porer disfrutar d’un torrent net i amb fauna!
Que es distribuesqui aigua potable.
Per els diferents grups culturals de manacor
Peatonitzar carrer Burdils i Costa d’en Blau
Més iniciatives socials per a que els nou vinguts s’adaptin a la cultura i llengua del pais.
Iniciatives d’integració reals per als nins i adolescents nou vinguts, perque no acabin delinquint als carrers de Manacor.
Carrils bici i carrers sense cotxe per anar a peu o en bici a escoles
Un parc infantil gran. Com es que hi ha a s’estació de Palma.
Adecuar las calles del municipio, incluyendo arreglar las aceras y alumbrado.
Insistir amb la neteja dels carrers
Centre cultural amb sala d’exposicions i espais per a tallers d’arts plastiques, visuals i audiovisuals
Tenir mes espais verds
Habilitar aparcaments devora els centres escolars
Considero imprescindible més vigilància policial al centre de manacor, (hi ha una gran manca de personal) sobre tots per la zona de la plaça Ramon Llull i carrer Pou Fondo (punts calents de droga) a més de més suport o obligació per part de l’ajuntament cap a els propietrais perquè totes les cases velles i solars abandonats al centre de manacor tinguin un millor aspecte ja no només de façanes sinó també de sostres, els quals la majoria estan caiguts. És molt necessari embellir el centre i sobretot el nucli antic de Manacor per donar una millor imatge del poble.
Arreglar les voreres dels carrers
Convertir en zona de vianants el carrer Bordils
Fer un passeig de zona de vianants davanat la mar
Arreglar les voreres dels carrers
Convertir en zona de vianants el carrer Burdils
Fer un passeig, sense cotxes, davant de la mar
HPO per a joves
Ajudes per Ajudar-nos a dur un control de esterilitzacio de tants de moixos com hi ha a Manacor, les ajudes que donen son minimes. I pens que diu molt d’un poble, veure moixos atropellats, malalts, moixos petits dins contenedors, un descontrol total. Una mica de conciencia y respeta a cualsevol ser viu, tenen tant de dret o mes que noltros a viure a n’aquest mon.
Refugio municipal para gatos y método CES por parte del ayuntamiento,protección y ayuda a las colonias felinas.
Tambe me pareix be reforçar .tot sobre Art .es cultura es un bienestar al ciutada
Una canera no, una protectora. Sacrifici zero
Posar en funcionament una gestió de colonies FELINA ética i responsable. Conscienciar i promoure iniciatives de respecte cap a aquesta gestió ética.
Un espai verd
N/C
Un casal de joves principalment, però també una sala polivalent i un espai públic on fer-hi concerts i actuacions
Ayudar a los animales gatos ferales.
Pensar más en los animales abandonados y los cuidados de nuestro entorno y naturaleza.
Los teatros y el arte estan bien.
Pero los animales y la naturaleza son más importantes son seres unicos y la naturaleza nos da la energia para vivir.
Lo demás es segundario.
Pero eso tristemente no interesa.
Arte es el amor a los demás.
Ayudar al los animales
El transit fins Manacor I la falta d’aparcament
La netaja urbana
gestión responsable de los animales abandonados, dándole atención y protección cómo otros habitantes del municipio.
Convertir Manacor en una ciutat verda pensada per les bicicletes (hi ha referències increïbles, com Copenhague, totalment enfocada al transport en bici, malgrat el seu clima poc agraït).
Bon dia, poder solucionar el tema de descàrregues de materials a la via pública. Exemple: Equipamobil. Quan els hi duen material, usen la via pública, nosalttes hem de voltar o esperar uns minuts. Tenen un espai de “càrrega i descàrrega” i a la pregunta del perquè usen la via, responen que només és pels seus vehicles. És correcte això?. Gràcies x tot.
Un envelat per fer ombra a l’estiu i/o cobri de ruixats.
Una protectora a Manacor per a acollir a moixos abandonats, de carrer o malalts -atropellats i castracions
Implantar un programa de gestión ética de las colonias felinas del municipio, utilizando el método CER y llevado a cabo por las voluntarias, gestoras de colonias, asociaciones y veterinarios de nuestro pueblo.
escola nova a Porto Cristo ,referéndum a Porto Cristo
El solar del segon centre de salut
Arreglar l’entrada per Vía Majòrica
UN SOLAR PARA EL CENTRO DE SALUD DE MANACOR, PARA EL NUEVO!!!!!
Un nou centre de salut
Un nou centre de salut, amb un sol no és suficient per la quantitat de ciutadans de Manacor.
Un nou centre de salut (fa anys, + dues legislatures que el servei de Salut ho vol fer i l’Ajuntament no acaba de cedir els solars), Un altre centre de dia, per no dir dos (hi ha demanda sufient I necessitats q cobrir amb els nostres majors).
Un centre de salut nou, que no heu posat opcio i es molt necessari
Un nou Centre de Salut
Un nuevo centro de salud
Un nou centre de salut
Un centre de salut nou
Un centro de salud nuevo porque el viejo a parte de que se ha quedado pequeño tiene una instalaciones envejecidas y empobrece la atención al usuario.
Un nou centre de salut
Un nou centre de salut
Un centre de salut!!! Amb un PAC de 24h, ja es ben hora. Som l’únic poble de les IBalears que no tenim aquest servei. Cosa que fa que de 20-8h del matí si tens un problema de salut greu que hagin de venir a casa ( infart amb aturada cardiorespiratoria per exemple, ) hagin de mobilitzar el 061 que tal vegada sigui fent un trasllat a son Espases o a un altre poble més lluny de la zona de LLevant!!! El centre de salut se’ns ha quedat petit per a totes les activitats que es podrien fer.
Un centre de salut nou i més gran
Un nou centre de salut
Centro de salud con urgencias 24h
Un altre centre de salut a Manacor ja!!!!
Un pac ( centro de salud ) en tiempos difíciles ya vividos vemos que un nuevo centro de salud más grande y moderno hace falta a Manacor. Estamos con una población de un crecimiento enorme y seguimos con el mismo hospital y el mismo centro de salud de siempre. Y por ello están creciendo las clínicas privadas ya que es casi imposible acceder a un especialista si no es por privado. Cuando la publica siempre a sido excelente y con las mismas prestaciones o mejores que una privada. Las privadas están abusando de su precio y en realidad no se sabe si su pronóstico es real o solo quieren cobrar sus tarifas altísimas
UN CENTRE DE SALUT NOU
Nou centre de Salut !
Un centre de salut nou i kes gran i que obri 24h. Es mes q necessari i a mes quna fa mes de 10 anys qnomes sen xdrra
Un nou centre de salut
Peatonització de la primera línia de Portocristo
Departament de juventut i festes q faguin algo pq la nostra gent jove se quedi aqui i no s’en haguu d’anar a altres pobles
Un centre de salut, necessari de fa anys
Acondicionament camp de futbol
Un nou centre de salut
Un nou centre de salut
Transport públic per a tots!!
Centre de salut nou
El segin centre de salut, amb urgencies 24hrs
Un nou centre de salut amb servei 24 hores
Un altra centre de salut
Un altre centre de salut a Manacor
Un nou centre de salut a Manacor
Un centre de salut
Un ambilatori nou
Un solar para el nuevo centro de salud.
Un nou centre d salut
Un nou centre de salut
Construir el segon centre de salut amb atenció 24h i Servei d’Urgències d’Atenció Primària (SUAP). Ja es disposa de solar des de fa anys.
Un altre centre de Salut
PAC 24 hores I un centre de Salut nou I gran
Actualment no hi ha cap espai d’art o per a exposicions. És un equipament imprescindible per a la vila.
Nuevo centro de salud en Manacor
Un segon centre de salut amb PAC de 24 h
Otro centro de salud
Un nuevo centro de salud, o ampliar el antiguo
Nou centre de salut
Otro Centro de Salud en Manacor
Un nuevo centro de salud 24 horas
UnCentre de Salut Nou amb un equip de SUAP
Un referendum per la Independència.
Una Escola Nova
Enviament tots els projectes són primordials
Un local compartit per poder fer taichi
Potabilitzar l’aigua corrent
Una protectora municipal de cans i moixos
Hola, agrair-vos aquesta via de comunicació per donar veu a les nostres suggerències. Com a persona particular trob a faltar parcs amb arbres orientats a gaudir de la tranquilitat necessaria per fer un recés després de la jornada laboral. Amb espais semicoberts, poivalents. I com a persona que pertany a un grup que practicam tai xí, pens que aquests parcs serien ideals per donar sortida a aquests tipus de practiques, que contribueixen a un millor benestar personal, del qual a la llarga en surt beneficiat la societat en conunt. Gràcies per mantenir el vostre esperit manacorí, mantenint la il.lusió per fer un poble millor.
Un casal per als joves, no tenen altre alternativa que estar pel carrers, places o bars,
Back To Top
Search