skip to Main Content

Miquel Amengual: “Sempre hem intentat ajudar tots els alumnes que ho han necessitat”

Miquel Amengual (1971, Vilafranca de Bonany), és llicenciat en Ciències Econòmiques per la UIB, és professor a l’IES Manacor i fa 15 que també exerceix de director. Parlam amb ell sobre l’organització del centre.

Quantes persones conformen l’equip directiu?
Som 7 persones: director, secretària, un cap d’estudis de matí i una d’horabaixa i tres caps d’estudis adjunts, que s’encarreguen d’ESO, Batxillerat i FP.

Quants anys fa que ets director del centre?
Aquest curs farà quinze anys.

I quins canvis destacaries entre l’antic Na Camel·la i l’IES Manacor?
Sobretot l’espai. Hi ha molt més espai i això disminueix el nivell de conflictivitat de l’alumnat i ens ha permès augmentar l’oferta formativa i el nombre de grups.

Quants alumnes hi ha a l’IES?
Més o manco 1200: uns 500 d’ESO, 200 de Batxillerat i uns 500 de cicles formatius. La gran majoria venen en horari de matí.

I quin paper juga la participació i implicació de les famílies?
La implicació és important, sobretot la de l’APIMA perquè donen suport econòmic per dur endavant projectes del centre, com per exemple el Batxillerat Internacional.

Quines línies defineixen l’IES Manacor?
Diria que sempre hem intentat ajudar tots els alumnes que ho han necessitat. Intentam no deixar mai a ningú despenjat, ajudar-los i motivar-los, fent un seguiment personalitzat. No volem que els alumnes siguin un simple número.

Pel que fa al projecte educatiu i la metodologia, per quin sistema apostau?
Nosaltres estam apostant per començar a fer feina per projectes. De fet, aquest curs ja hem començat a fer-ho però una sèrie d’hores del total del curs. La resta d’hores es fa la metodologia tradicional, amb treballs, exàmens… En aquest moment no és viable fer-ho tot per projectes perquè falta formació i més coordinació entre els diferents equips. Començam a caminar cap aquí i cap a l’aprenentatge cooperatiu. Una altra novetat és la introducció dels Chromebooks als cursos de primer d’ESO, cadascú en té un i és el mateix que tendrà a casa.

També hi ha altres projectes lingüístics i de medi ambient, no?
Sí, hi ha diversos grups de coordinació que organitzen activitats temàtiques al llarg de l’any.

Quins ensenyaments ofereix l’IES Manacor?
Tenim ESO, Batxillerat en les seves dues modalitats i a partir de l’any que ve introduirem el Batxillerat Internacional. Quant a cicles formatius tenim l’FP bàsica de comerç i de mecànica i de grau mitjans i superiors n’hi ha de cinc famílies professionals: comerç, administració, electricitat, informàtica i automoció.

Back To Top
Search