skip to Main Content

Nicolau Dols: “No estam segurs de res quan parlam de normativa, i això és una tragèdia”

Antoni Riera

Nicolau Dols, doctor, professor del grau de Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat de les Illes Balears i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, va ser dilluns a Manacor convidat per la delegació de l’Obra Cultural Balear. Dols, que va impartir la seva conferència a la seu de la Institució Pública Antoni Maria Alcover i fou presentat per la directora gerent Bàrbara Sagrera, va venir a parlar sobre els canvis que s’han donat en la normativa catalana arran de la presentació de la nova Gramàtica Catalana de l’IEC. Per a Dols l’objectiu de la gramàtica era “reequilibrar el sistema”, tot prenent el llegat que va deixar el seu màxim impulsor, el desaparegut Joan Solà.

Dols recordà que “a molts encara ens obsessionen unes determinades coses i ens demanam si ‘això es pot dir’ o ‘això està bé’, quan realment la pregunta que ens hauríem de fer és si ‘això és català’”. Dols es lamentà que molts dels parlants de la llengua l’aprengueren a escriure a escola com si es tractàs “d’una llengua estrangera” i afegí que “en anglès ningú no demana si una paraula està acceptada o no, en tot cas, demana si es diu, si és així, o si és anglès”. El doctor palmesà considera “un problema gravíssim que haguem de demanar permís a l’autoritat lingüísticas i que li haguem transferit la nostra competència”. Dols advertí que els catalans “basam la competència sobre la normativa, i no com fan les llengües normals, en què l’acadèmia baixa al carrer. Nosaltres no estam segurs de res quan parlam de normativa, i això és una tragèdia”.

Dols també es referí a la polèmica pel canvi en l’aplicació dels accents diacrítics en la nova ortografia i advertí que “en ortografia, el lingüista és qui empeny els canvis, en canvi en gramàtica és la llengua la que empeny el lingüista”.

Finalment Dols recalcà que “a escola ensenyen una part de la llengua més superficial, perquè cal recordar que per aprendre de parlar no ens cal anar a escola, i que són majoria les llengües que no s’han escrit mai, però que es parlen”.

Back To Top
Search