skip to Main Content

“No volem que el dia menys pensat els torni a passar pel cap donar la gestió de l’aigua a una empresa externa”

Quin és el sentit de la moció que presentàreu al darrer ple?
El 2015 l’Ajuntament aprovà la cessió de la gestió de l’aigua a la SAM a causa del litigi que mantenia amb Aigües Manacor. L’assumció de la gestió l’hagué d’aplicar a la correguda Bernat Amer. Nosaltres avui continuam pensant que la gestió ha de ser municipal, i que si hi ha guanys han de revertir en la millora de la xarxa municipal. Ara mateix l’aigua és molt barata perquè no és potable, però així i tot genera beneficis. No volem que el dia menys pensat els torni passar pel cap donar-ho a una empresa externa i caigui en mans d’una multinacional que ens xucli els doblers. Quan nosaltres governàrem, abans que ens fessin la moció de censura, ja volíem que la SAM assumís de forma definitiva la gestió de l’aigua. I aquest és el sentit de la nostra moció: marcar les passes del que s’havia de fer. La primera era aquesta. Ho férem perquè amb la dreta no se sap mai, encara que vegin que la gestió pública funciona

I la presentàreu perquè no ho complien?
La presentàrem perquè trobàvem que feien massa el colló. Fèiem preguntes als plens i sempre ens deien que es feien gestions. Del 2016 fins ara en pots haver fetes moltes, de gestions.

I la resposta quina ha estat?
Ara ja tenen els informesi acaben de fermar quatre coses. La cosa, perquè vegis com va la història, és que la SAM va agafar la gestió a la correguda i a hores d’ara continuam sense saber quines tasques són competència de l’Ajuntament i quines ho són de la SAM. Com que es va agafar de forma temporal, determinades coses es donaren per sobreenteses… D’altra banda, Pedro Rosselló va treure el tema de l’aigua de Cala Murada, que no té res a veure amb l’aigua de Manacor.

Creus que és possible que Manacor tengui aigua potable? Fins ara ningú no ho ha aconseguit…
Crec que sí que és possible, òbviament no als preus actuals. Si no té qualitat suficient, l’has de convertir amb potable, i això es pot fer amb una desnitrificadora. A Manacor hi ha molta d’aigua, i una altra de les solucions és mesclar-la amb l’aigua que ens oferiren d’Abaqua. S’han de fer uns càlculs ajustats perquè l’aigua que haguem de comprar sigui la mínima necessària, i dur-la a uns paràmetres acceptables perquè sigui potable. D’altra banda, s’hauria de fer un depòsit en condicions i més gros. S’ha arreglat el que hi havia, i s’han resolt els problemes de pressió, però el depòsit nou ni hi és ni se l’espera. De fet, la mateixa SAM va haver de presentar una al·legació al Pla General perquè no havien pensat a posar-hi el nou depòsit…

Back To Top
Search