Skip to content

“Per déu i per Espanya”

Nou regidors del nou consistori manacorí prometeren el seu càrrec “per imperatiu legal”, amb al·lusions més o menys explícites al sotmetiment que viu la nació catalana per part de la metròpoli espanyola. En canvi, molts d’altres, juraren el seu càrrec sense gaire més floritures. Qui s’hi que s’hi volgué lluir va ser Esteve Sureda, que va jurar fidelitat a la Constitució espanyola, “per déu i per Espanya”. De ben segur que amb regidors com aquest per dins la Sala, venen dies entretenguts. Aferrau-vos fort, amics lectors, que els revolts que venen són ben pronunciats.

Back To Top
Search