skip to Main Content

Primeres conseqüències tangibles del Pla General…

Es veu que amb l’aprovació del Pla General l’edificabilitat dels solars ha davallat de forma important. Així, els constructors i mestres d’obres es preparen ara per a un cicle on predominaran les reformes de cases ja construïdes. Això, afegit a la pujada important de preus en els materials de construcció, fa que comencin a prendre forma les promocions cooperatives d’habitatge. Alguna cosa bona en traurem, ‘d’aquesta crisi!

Back To Top
Search