skip to Main Content

Restauren un edifici del jaciment de Son Peretó

La dinovena campanya d’excavació de s’Hospitalet vell ha finalitzat enguany amb la restauració i adequació d’un edifici absidal que probablement s’utilitzà durant el segle II aC, just abans de la conquesta romana, i que havia centrat les campanyes d’excavació dels darrers quatre anys. Les tasques de la campanya 2021, dirigides per Magdalena Salas i Damià Ramis, han consistit a adequar i restaurar aquest edifici per a deixar-lo preparat per a ser visitat. El projecte ha estat possible gràcies a les subvencions del Consell de Mallorca d’adequació de jaciments arqueològics.

«Aquí veim el resultat de cinc anys de feina en els quals hem excavat un gran edifici que té una planta rectangular amb un dels cantons absidals», explicà el codirector de l’excavació, Damià Ramis. Al centre d’aquest edifici s’hi troba un retall a la roca d’aproximadament un metre de fondària amb una columna al centre; es tracta d’un forat que serví per arreplegar aigua de pluja i que posteriorment va deixar de ser utilitzat i es va farcir de sediments. Posteriorment, es construí l’edifici, per la qual cosa el forat col·lector d’aigua i la construcció no foren contemporànies, el que demostra que aquest espai durant la Prehistòria va patir moltes reformes i va ser molt utilitzat. El final de l’ocupació d’aquest edifici probablement coincideix amb l’arribada dels romans.

Els arqueòlegs han descartat que aquest edifici fos un santuari, però sí que tenen clar que fou un edifici singular. «No és un habitatge, però alguns elements i les troballes ens indiquen que és singular», ha explicat la codirectora de l’excavació, Magdalena Salas. De fet, és en l’espai d’aquest edifici on s’han trobat més objectes per metre quadrat de tot el jaciment. A més, en destaca també la diversitat: objectes de metall, de ceràmica molt sencera, lítica, etcètera.

Ja que s’ha fet la restauració de l’edifici absidal, també s’ha hagut d’espedregar tot l’exterior, el que «ha estat molt interessant perquè han sortit estructures noves», ha explicat la codirectora de l’excavació, Magdalena Salas. L’any que ve es començarà un projecte quinquennal nou, i per això l’equip haurà de decidir cap on continuen les intervencions de l’excavació els pròxims anys.

Back To Top
Search