skip to Main Content

Revistes modernes

Ens en separen abismes pel que fa a línia editorial, però no es pot obviar que la gent de Manacor Comarcal estan al dia en moltes de coses. Aquests darrers números hem pogut veure com han incorporat els codis QR a les seves pàgines com una manera de poder accedir a més fotografies, o a textos més extensos que no tenen cabuda en el limitat i natural constrenyiment del paper, una eina tan romàntica i encara, malgrat tot, tan vigent… Mirarem de prendre llum de na Pintora i afegir-nos a la presència digital també damunt el paper. Si ells han pogut, nosaltres també hem de poder!

Back To Top
Search