skip to Main Content

Riscos laborals

Des de fa un any i mig tinc l’honor de ser el president d’Illamusical S. Coop. Una empresa en règim de cooperativa que es dedica a la gestió dels contractes laborals dels seus associats.
És una cooperativa que treballa exclussivament dins el món de les activitats musicals, és a dir, els associats són tots músics.
Com a empresa estam obligats a oferir uns cursets de Riscos Laborals mitjançant una empresa exterior especialitzada i autoritzada.
Els cursets són gratuïts per als nostres associats però la Cooperativa ha de pagar tal servei (uns 700 € anuals).
L’assitència als cursets també és obligatòria però són pocs els músics associats que hi assistim, bé perquè ja els han cursats anteriorment o bé per desidia.
No valoraré la utilitat d’aquests cursets en un principi loables i inclús necessaris baix l’òptica teòrica.
És de caixó i lògic que l’aigua i els aparells electrònics no són amics.
Tots els músics saben del perill que representa tocar amb aparells electrònics (amplificadors, etapes de potència, instruments elèctrics, etc) i quan plou o l’aigua arriba d’una manera o altra a l’escenari més d’un ha tingut un disgust greu.
Aquesta passada Revetla de Sant Sebastià a Palma (per dir-ne una que ens queda a prop) fou passada, mai més ben dit, per aigua. Algun músic ens ha comentat l’esgarrifança de veure endolls per damunt l’escenari plens d’aigua a més del propi escenari ja que plovia i feia vent.
No obstant això foren molts els concerts i les pertinents proves de so que es dugueren a terme.
Com sempre els interessos econòmics i polítics varen tenir preferència vers la seguretat dels músics que eren uns treballadors contractats directa o indirectament per l’Ajuntament de Palma. Uns treballadors que s’arriscaven a no cobrar si no complien amb el seu contracte laboral.
No sé si també donaren constància de l’hora de començamet i fi del seu treball ( “segons el Decret-llei del 8 de març del 2019 (BOE 12 de març ) que modifica l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors és obligatori signar/indicar l’horari de la jornada laboral “).
Cal dir que l’empresa que no tingui contractat el Servei de Riscos Laborals s’arrisca a una multa severa. “El incumplimiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales puede acarrear sanciones e incluso responsabilidades de índole penal. El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social tipifica las infracciones administrativas específicas en materia de prevención de riesgos laborales y establece sanciones que oscilan entre los 30,05 € y los 601.012,10 €” . Poca broma.
És com a mínim curiós observar la severitat o la deixadesa del compliment de la llei establerta segons sian els interessos dels qui en teoria ( és a dir, tots nosaltres ) l’han de cumplir.
Ja sabem que una cosa és la “teoria” i l’altra és la “pràctica” però quan aquesta “teoria” costa diners i està penada per llei severament no fa cap gràcia i més si es posa en risc la vida.

Andreu Galmés. President d’Illamusical S. Coop.

Back To Top
Search