Skip to content

Se’n va el secretari

Diuen per cosa certa que Nicolau Conti, secretari de l’Ajuntament, baratarà de destinació. Com se sap, el de secretari és un dels càrrecs funcionarials amb més pes dins un Ajuntament, i, per paga, ve designat directament des de Madrid. Veurem qui ens toca, després de Conti.

Back To Top
Search