skip to Main Content

S’està reactivant el circuit artístic de Manacor?

* Call Vermell. Felanitx. Nit de l’art 2021.

Margalida Galmés

Fa ben poques setmanes es va anunciar l’arribada de la Nit de l’Art manacorina, que tendrà lloc l’1 d’octubre a la barriada de Fartàritx. Organitzada per part de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manacor i gestionada per Maria Magdalena Vives, la nova proposta va dirigida als artistes visuals i consisteix en una fira en què s’exposarà l’obra de més de setanta creadors, principalment locals. Segons el batle Miquel Oliver, Manacor és un referent cultural i, per tant, la ciutat té el deute institucional de donar sortida a les propostes creatives.
Ara mateix, sembla que s’està tornant a activar el circuit de les arts visuals a Manacor, i no només la pròxima Nit de l’Art ho fa pensar. Enguany es reprèn la modalitat d’Arts Plàstiques del Premi Ciutat de Manacor, que feia uns anys que s’havia eliminat. A més, l’organització de la Vila del Llibre es va preocupar vertaderament per la inclusió de les arts visuals dins les jornades literàries, amb les intervencions murals al carrer del Pou Fondo de creadors com Catalina Julve, Bel Gomila o Joan Aguiló i amb l’exposició col·lectiva de Joan Serra, Miquel Brunet, Alice Norman Bates i Adrià Mayordomo, entre d’altres.
Aquests tres esdeveniments culturals enfocats a les arts visuals –la Nit de l’Art, el Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques i el vessant artístic de la Vila del Llibre– són activitats puntuals que no solucionen vertaderament la manca d’una estructura sòlida per als creadors plàstics de la ciutat. Aquesta base consistent per als artistes s’aconseguiria només engegant des de la institució un circuit creatiu constant a partir de l’adquisició dels recursos materials necessaris: uns espais de creació i exposició adients i de qualitat, una entitat pública i uns llocs de feina responsables d’aquesta gestió, l’ajuda suficient a les petites iniciatives privades que es posen en marxa i l’organització d’activitats regulars per a la promoció dels artistes manacorins (i de fora).
Aquestes demandes per a la configuració d’una estructura artística, de fet, no són propostes desorbitades ni inviables i responen només a la gestió habitual d’una àrea cultural a Manacor, així com es du a terme al Museu d’Història o al Teatre. A més, la inexistència d’un circuit artístic ferm impulsat des de l’Ajuntament no és quelcom subjectiu, ja que amb les circumstàncies en què se celebren les activitats artístiques a la ciutat es fa palès. D’una banda, s’ha exaltat la col·laboració desinteressada dels veïnats en la cessió d’espais privats a la Nit de l’Art, quan aquest fet demostra la manca sales públiques que es puguin destinar a l’exposició d’art contemporani. Aquesta mancança també afecta la mostra col·lectiva dels artistes finalistes del Premi Ciutat de Manacor, que es podrà visitar a la sala del primer pis del Museu, en la qual s’hi haurien de dur a terme exposicions relacionades amb la línia de recerca de l’entitat, a part que els grafits de les parets no possibiliten certes instal·lacions artístiques.
El regidor de cultura, Mateu Marcé, assegura que el sector artístic de la ciutat és actiu i que reclama una visibilització per part de l’Ajuntament que amb la Nit de l’Art aconseguirà. De totes maneres, per a crear un circuit artístic visible, no és suficient organitzar una nit d’exposicions a la ciutat, sinó que farà falta més feina. Cap aquí és cap on hem d’anar. Per tant, a part de les iniciatives d’aquest 2022, esperem que es continuï apostant per consolidar una estructura sòlida en arts visuals a Manacor sobre la qual sí que es pugui impulsar l’art contemporani.

Back To Top
Search