skip to Main Content

“Si el projecte comença després de les eleccions tendrem una incògnita molt grossa sobre la seva continuïtat”

Guillem Febrer és el president de la Fundació Ferrocaib, l’entitat que vetla per al manteniment i difusió del patrimoni ferroviari de les Balears. De fet, el projecte que tenien a punt fa una desena d’anys estava directament vinculat amb la implantació del tren de Llevant.

Com heu rebut la notícia de la recuperació del projecte del tren de llevant?
Ho hem rebut amb molta de satisfacció per partida doble. Per una banda, perquè suposarà una millora del transport públic de la comarca. I d’altra banda perquè suposarà la recuperació del projecte del museu ferroviari. Nosaltres fa més de quinze anys que lluitam per això, que és posar en marxa tot el patrimoni ferroviari i la seva conservació, manteniment i difusió. Vull recalcar respecte del segon motiu que pot permetre posar en funcionament el projecte i posar en valor el patrimoni ferroviari que tenim. Volem i demanam, això sí, que es posi en marxa de veres.

Hi ha hagut comentaris d’incredulitat davant l’anunci de Francina Armengol. En el vostre cas també?
Sota el meu punt de vista, li don credibilitat. Un anunci fet en seu parlamentària per la presidenta, si no es fes, aniria en contra del mateix govrn. Per un tema administratiu no crec que es pugui tramitar abans de les eleccions. Per tant, vol dir que si es fa després de les eleccions hi ha una incògnita molt grossa, que és qui guanyarà les eleccions.

Durant aquesta darrera legislatura s’ha fet coneixedor un impuls gairebé revolucionari del transport públic a Mallorca. Poden conviure ambdós mitjans?
S’ha de mirar molt bé. Això demostra que amb un bon servei de bus, es pot oferir un bon transport públic. Tren i bus han de ser complementaris, és evident. Ara bé, també vull dir que és absurd voler que el tren passi pertot. El que hi haurà seran trasbordaments de viatgers. Ara però, ja s’ha dit que es farà el tren, tampoc no s’entendria que ho tornàssim discutir.

Què contamina més, una xarxa ferroviària o una de busos?
El tren elèctric no contamina on és, però l’energia que consumeix s’ha de generar a qualque banda. El que sé és que SFM construeix ara parcs solars que abastiran una tercera part de l’energia que necessiten els trens. L’impacte serà molt baix. En qualsevol cas, és important posar-ho en relació amb el nombre de passatgers que transporta cada un d’ells. Es solen fer el nombres en termes de viatgers. Com més passatgers transporten menys emissions per viatger emeten. En terme absoluts no només s’ha de tenir en compte el consum energètic, sinó també el nombre de cotxes que deixen de circular.

El Govern s’ha posat en contacte amb vosaltres?
No. No hem rebut cap comunicació.

Deies que el projecte anterior estava vinculat al manteniment del patrimoni ferroviari.
Sí, hi havia un acord que com a valor afegit a la línia hi havia tota la part de museu. Amb petites circulacions per la línia i que la gent pogués gaudir d’un museu viu. Reclamam que es continuï amb aquesta idea.

Back To Top
Search