skip to Main Content

“Si no hi ha una reducció de places hoteleres, Magaluf continuarà essent com és”

Gabriel Vives (Son Servera, 1986) és historiador i juntament amb el seu homòleg Bartomeu Canyelles presenten Magaluf, més enllà del mite publicat per Lleonard Muntaner. Parlam amb ell sobre el llibre.

Foto: Irene Daudén

D’on sorgeix el projecte?
D’un treball que estàvem fent sobre sensacionalisme periodístic. Ens vàrem adonar que, ja en la dècada dels vuitanta, hi havia una gran quantitat de peces informatives que tenien Magaluf com a àmbit geogràfic central. És a dir, que Magaluf centrava la informació en detriment de qualsevol altre territori de Mallorca, fos turístic o no. Per aquest motiu vàrem decidir enfocar l’estudi en el cas concret de Magaluf.

Llavors us decidiu centrar en Magaluf. Què trobau? De què tracta el llibre?
El llibre s’agrupa en cinc blocs diferents. El primer, el més general, és sobre la història de Magaluf. Després xerram de diversos punts clau: el paper de l’alcohol des dels 70 fins avui en dia, la violència i la delinqüència, el sexe, la prostitució i tot el relacionat amb això, amb el cas culminant del mamading. Finalment hi ha un darrer bloc que repassa el tractament informatiu dels mitjans de comunicació i la premsa han fet de Magaluf. En general crec que el punt fort del llibre no és explicar com és Magaluf perquè qualsevol persona pot anar a veure-ho presencialment qualsevol vespre, sinó explicar el perquè és així i no d’una altra manera.

I heu pogut esbrinar com Magaluf s’ha convertit en Magaluf?
Sí però és una pregunta complexa perquè té diverses causes. Per resumir-ho una mica, et diria que Magaluf s’ha construït de crisi en crisi. començant amb la crisi del petroli, la crisi industrial dels anys 70, la dels 80, etcètera. Amb això, cada vegada que hi ha una crisi, els turoperadors britànics intenten abaratir els preus dels paquets vacacionals. Aquest abaratiment es tradueix en una disminució de la qualitat del turista que visita el lloc. Aquesta qualitat es calcula a partir de la despesa diària que la persona visitant fa i en el cas de Magaluf afecta, no només al preu dels paquets vacacionals, sinó també a l’oferta d’alcohol. Tot plegat es veu agreujat per una sèrie de problemes estructurals del municipi de Calvià un cop acabada la dictadura com per exemple, la falta d’ordenació urbanística o la immigració massiva de població amb baixa qualificació acadèmica. Això fa que arribi un moment en què els turoperadors són capaços de guanyar la batalla dels preus.

Heu estat més de 4 anys amb aquest projecte. A quines conclusions heu arribat?
Nosaltres hem posat més èmfasi en identificar el problema però també aportam una sèrie de solucions de caràcter general. Per exemple, per nosaltres és evident que si no hi ha una reducció de places hoteleres, Magaluf continuarà essent com és o anirà a pitjor.

Presentareu el llibre a Manacor?
Segur que sí però encara no ho tenim tancat. De moment presentam a Palma, el pròxim 18 de juny a les 19 h a Rata Corner.

Back To Top
Search