Skip to content

“Com a socialistes sempre prioritzarem el tren a davant la Via verda”

Nuria Hinojosa exposa el posicionament del Grup Municipal Socialista i és taxativa: “La Via verda és la solució que va trobar el Partit Popular per no dur a terme el projecte del tren de Llevant.” Per ella és un tema de prioritats polítiques: “Tot allò que s’ha fet pel transport públic i ferroviari s’ha fet per part de governs de progrés; ara, per exemple, s’electrifica el tren amb un govern progreessista.” Continua: “En Company va gastar una doblerada sembrant arbres el mes d’agost a la Via verda, dels quals se’n varen morir més de la meitat.” És contundent: “El tren de llevant ha de ser una reivindicació que no s’ha de deixar perdre. Hi ha un conveni ferroviari firmat, que hem de seguir reclamant perquè l’Estat ens deu aquests doblers.” Pel que fa a la Via verda, diu: “Ara que la tenim, ningú no pot dir que no s’utilitzi. És positiva i satisfactòria. Sí que li falta llum, seria interessant que la il·luminàssim els vespres, però en cap cas no ha de suposar una renúncia al tren de Llevant”. Com a conclusió diu que: “Ens agradaria que en el futur poguessin conviure les dues coses, com a mínim en els trams en què això sigui possible. Però com a socialistes sempre prioritzarem el tren a davant la Via verda.”

Back To Top
Search