skip to Main Content

Surten a licitació llocs de venda a la plaça de les Verdures per a donar impuls al producte ecològic i de proximitat

L’Ajuntament de Manacor ha tret a licitació la concessió per a l’explotació dels llocs fixos vacantsdel mercat municipal de Manacor a la plaça de les Verdures. Es tracta de vuit llocs de venda fixos,que disposen d’un taulell de material, d’una pica amb sistema d’evacuació i un punt d’aigua freda i d’un punt de connexió d’electricitat amb una potència màxima de 875 kWh. La present concessió s’atorga per un termini de 10 anys, prorrogables anualment per uns altres 5 anys més de comú acord entre les parts. Els criteris d’adjudicació estableixen que els interessats podran obtenir fins a un màxim de 20 punts si augmenten el preu de licitació indicat en el plec. La resta de punts valoraran el compromís de venda de fruites i verdures, que inclou també bolets, patates i tubercles, frescos, secs o congelats, a més de productes precuinats l’ingredient principal dels quals sigui algun d’aquests productes; la venda de productes propis; els productes ecològics acreditats pel Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) i aquelles empreses que contractin persones en risc d’exclusió social, persones de col·lectius desfavorits o amb dificultats per accedir al món laboral.
La delegada responsable de la plaça de les Verdures, Cristina Capó, assegura que «seguim fent feina perquè la plaça recobri la importància que mereix i això contribueixi a recuperar la vitalitateconòmica del centre de Manacor». «La plaça és el punt neuràlgic al centre de Manacor per a la dinamització comercial, per això no renunciam al fet que tots els llocs estiguin oberts i enfuncionament», afegeix. L’ordenança fiscal en vigor estableix una taxa de 45,96 euros al mes per als llocs de venda de 3,7 metres lineals i de 92,04 euros al mes per als llocs de 7,60 metres lineals. El tipus de licitació serà millorable a l’alça i seran rebutjades les proposicions que es presentin que s’ofereixi un cànon inferior al respectiu tipus de licitació.
Les persones interessades tenen 30 dies hàbils, fins al 6 d’agost a les 11 h, per a presentar les sol·licituds.

Back To Top
Search