skip to Main Content

Traumatologia gegantina

Hom no sap si va ser una pilotada, o una balandrina de qualque al·lotell. El cas és que al gegant de la plaça de les Verdures li romperen un dit. Ja se sap que el departament de Traumatologia de l’Hospital de Manacor té molt bona anomenada. El gegant ha estat atès amb èxit i amb el mètode tradicional per fer saldar dits romputs, que és ajuntar el dit ferit amb un de sa mitjançant un esparadrap. Esperem que ben aviat pugui tornar-nos agombolar amb aquestes manotes seves, el gegant.

Back To Top
Search