skip to Main Content

Un cotxe mal aparcat…

Sembla que serà mal de fer avesar-nos al fet que els cotxes oficials, si no desapareixen, almanco siguin de marques econòmicament ètiques i sostenibles… Com que això no passa, sí que estaria bé que complissin les normes més elementals de convivència que estableix el codi de circulació i les ordenances municipals. Aquí veis el vehicle d’alta gamma en què viatja el vicepresident Yllanes. Sobta, certament, que ho sigui, d’alta gamma, però més sobta, encara, que aparqui solitàriament, solemnement i descaradament ben davant l’Ajuntament manacorí en un lloc on no hi pot aparcar ningú. I quan deim ningú, és ningú. Fotre!

Back To Top
Search