skip to Main Content

Una aposta de futur: territori i turisme de memòria

Marina Velasco Puigròs

El passat 18 de juliol s’acabava la tercera campanya del projecte Espais de la Batalla de Mallorca 2017-2022. A causa dels objectius plantejats, el nostre destí va ser gairebé exclusivament l’ANEI de Sa Punta de n’Amer, a sa Coma. Per aquesta circumstància, la campanya va comptar amb un factor que no s’havia donat cap altre any: la presència de turistes que, aliens a les nostres tasques o encuriosits per saber què estàvem fent, formaven part del nostre escenari diari. Ara que ja han transcorregut algunes setmanes, i que la temporada turística de sol i platja s’acosta al seu final, no puc evitar reflexionar que malgrat que sembla que la recuperació de la memòria històrica vinculada a la guerra civil va agafant força dia rere dia, gràcies a les diferents iniciatives públiques i privades que s’estan duent a terme en l’àmbit insular mallorquí, existeixen carències amb relació al turisme.
Evidentment, no estam parlant de les tipologies de turisme que malauradament s’han enquistat en el nostre territori, sinó del denominat turisme de memòria. Aquesta tipologia de turisme es pot definir de manera àmplia com un enfocament que anima al públic a explorar els elements patrimonials que es valoren per l’enriquiment cívic i cultural proporcionat per referència al passat. Així mateix, es vincula amb una pràctica pedagògica, ja que el que es pretén és despertar la consciència històrica del turista, entenent l’epítet històric no com l’acte de recordar, sinó com quelcom més profund. D’aquesta forma, i mitjançant el record, es tracta de reconèixer, acceptar i valorar el passat.A la realitat insular, però, no es contempla cap oferta turística que englobi aquesta modalitat dins el context històric de la guerra civil. I, siguem sincers, l’escenari és més que idoni per impulsar-lo:
• Els fets històrics, que de cada vegada s’estan estudiant i difonent amb més consciència i profunditat.
• Els esdeveniments, que van ocórrer dins nuclis poblacionals que actualment gaudeixen de xifres elevadíssimes pel que fa a turistes temporada rere temporada: sa Coma, Cala Millor, Son Servera, Son Carrió o Porto Cristo. Per tant, l’existència del públic objectiu implicat ja és una realitat i no implica un esforç titànic respecte a la recerca del públic potencial.
• El vincle entre els fets i els turistes, que no és només el que exposa la base teòrica del turisme de memòria, sinó que inclou un nexe potent: les nacionalitats d’entre els qui actualment visiten el territori i els que van combatre en la batalla.
Per això, apostar pel turisme de memòria implicaria transmetre els resultats obtinguts dels estudis realitzats, contribuir a recuperar la memòria d’uns fets transcendentals per la història de Mallorca, impulsar la cultura de la pau dintre del marc sociohistòric contemporani i donar resposta a una sèrie de mancances existents al territori insular balear referents, tant al coneixement i divulgació de la història contemporània local relacionada amb aquest període històric, com a la conservació i democratització de les nombroses restes materials existents.
Sens dubte, cal una implicació definitiva en l’impuls d’aquest tipus de turisme no tan sols per deixar patent que el nostre territori és molt més que un arxipèlag amb platges paradisíaques i bon clima, sinó també per evitar prolongar la ignorància d’aquests fets. Simplement a manera d’exemple, resulta sorprenent veure la platja de sa Coma –on es produí el desembarcament i on s’enterraren cossos de milicians caiguts en combat que encara avui resten sepultats sota l’arena– completament massificada per turistes i residents que desconeixen la història que s’amaga davall ells, literalment.

Back To Top
Search