Skip to content

Una enginyera s’incorpora a la plantilla de l’Ajuntament de Manacor per reforçar el departament d’Activitats

L’Ajuntament de Manacor compta amb una nova professional de l’enginyeria que s’encarregarà “del control de l’enllumenat públic, supervisarà el compliment del contracte actual i podrà dirigir les obres de millora que es facin en el futur”, explicà el batle de Manacor, Pedro Rosselló, durant la presa de possessió de Bàrbara Sureda, la nova enginyera industrial municipal.

La nova enginyera industrial també “haurà de participar en la tramitació de les llicències d’obra i les llicències d’activitats, informar sobre la seguretat i els equipaments necessaris per a celebrar actes festius i multitudinaris o participar en la inspecció i el control d’activitats comercials”, afegí la regidora d’Urbanisme, Isabel Febrer.

Sureda ha desenvolupat la seva tasca professional en diverses empreses del sector privat. Abans d’incorporar-se a l’equip humà de l’Ajuntament de Manacor havia treballat en el departament de Promoció i Eficiència energètica de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears.

Back To Top
Search