Skip to content

“Varen ser els anys més feliços de ma mare”

Paquita Pinzo ens parla de Catalina Riera, sa mare, en els seus anys de treballadora a les Perles Orquídea. Els primers anys de Catalina Riera foren a la guarderia: “Hi deu haver nins dels que ella guardava que deuen rondar ara els cinquanta anys. Allà eren pocs al·lots. Els duien a una casa vella que estava aferrada a les Perles, al carrer de la Fàbrica”. Pinzo segueix: “Ma mare estava tota sola. I varen ser els seus anys més feliços allà, perquè era molt al·lotera, i a més no hi tenia ni capatassa ni ningú que la vigilàs”. Els al·lots, recorda Paquita Pinzo, “li deien la tia de les cunes, i la saludaren tota la vida, com si hagués estat una mestra seva”. Quan tancà la guarderia, Catalina va passar a fer feina a fàbrica i als seixanta anys es va retirar. Paquita Pinzo recorda també que “hi havia molta harmonia i les dones eren com una família” i recorda noms com els de Maria Pou, la madona Coure, l’amo en Domingo, l’amo en Pep, en Miquel Bibiloni…

Back To Top
Search