skip to Main Content

Voluntat i contundència per un Manacor més bell i segur

De més de 13.000 edificis que ho havien d’haver fet, només poc mésde 4.000 s’hi han posat. La Inspecció Tècnica d’Edificis és un requisit que han de passar les cases dels municipis de més de 30.000 habitants. Ho va posar en marxa l’equip de govern de Miquel Oliver ara fa quatre anys. La feina no va quedar estroncada per la moció de censura i ja amb Bel Febrer a la delegació d’Urbanisme es va fer l’aprovació definitiva de l’ordenança que regula aquesta inspecció.

Factors diversos com ara la manca de personal, l’aprovació pendent del Pla General, l’endarreriment crònic en la concessió de llicències d’obra i qui sap si un cert temor d’aplicar mà dura per part de l’antiga delegada d’Urbanisme en un tema que afectava tants de ciutadans com aquest, varen fer que, tot i que els propietaris rebessin l’avís de l’Ajuntament, moltes de les inspeccions no s’han passat. És cert, també, que són molts els propietaris que, quan han vist la magnitud de les obres que havien d’executar perquè les seves finques passassin la inspecció amb un informe favorable se n’han afluixat, atesa també la màniga ampla que la Sala ha aplicat fins ara en el compliment d’aquesta norma.

Cert és que podem estirar les orelles a l’Ajuntament, però és també, si més no, decebedor que els ciutadans no assumesquin la responsabilitat sobre l’estat de les propietats que administren, tant pel que fa a la seguretat dels edificis, dels qui els habiten i dels qui tenen per veïnats, com també pel que fa a la imatge que transmet Manacor com a nucli urbà, amb un centre degradat farcit de cases buides i abandonades.

L’actual delegada d’Urbanisme, Núria Hinojosa, diu que agafen el bou per les banyes i que ja hi ha un equip de tècnics que fa feina per validar els informes rebuts fins ara i també per notificar de forma més contundent als propietaris la necessitat, i l’obligació, de passar aquesta inspecció. Mesures coercitives a banda (que s’intueixen necessàries) també serà bo que la casa gran manacorina incentivi fiscalment l’execució d’obres de reforma perquè més que una càrrega, el manteniment dels edificis esdevengui una acció de civisme i responsabilitat individual i comunitària que ens faci néixer la impressió que vivim en un poble que s’estima a ell mateix i que vol començar a traslladar la bellesa i la bondat de les persones que el conformen a les cases que habiten o posseeixen. Res no és impossible si hi ha voluntat i hi ha contundència.

Back To Top
Search