skip to Main Content

100.000 € de subvencions per al teixit esportiu de Manacor

El Patronat d’Esports ha tret quatre línies d’ajuda pels clubs i entitats esportives del municipi amb l’objectiu de fomentar l’activitat física.

El Patronat d’Esports de l’Ajuntament de Manacor treu una partida de subvencions dotada amb 100.000 € i que es destinaran a aquells clubs i esportistes individuals del municipi. I és que, com bé explica el delegat de l’àrea, Artur Aguiló, “el món esportiu a Manacor és molt ric i hem de tenir en compte la tasca que fan”. Al que afegeix que la crisi econòmica derivada de la pandèmia també els ha afectat.

La seva intenció és no “deixar ningú enrere i donar cobertura a tot el teixit”, per la qual cosa no han tret les ajudes fins ara. Se subvencionaran les activitats desenvolupades entre l’1 de juliol de l’any passat i el 31 de desembre d’aquest 2022; per tant, es poden sol·licitar amb caràcter retroactiu.

Quatre línies d’ajuts

Els 100.000 € de les subvencions es repartiran entre quatre línies d’ajuts diferents. D’aquests, 20.000 € es destinaran per impulsar noves escoles d’iniciació o contribuir que les que hi ha no desapareguin (línia A), 50.000 € als clubs federats (línia B), 10.000 € per a esportistes individuals (línia C) i 20.000 € per aquells que organitzin esdeveniments esportius especials (línia D), com ara algun Ciutat de Manacor o competicions oficials.

Pel que fa a la línia C, cal remarcar que a les persones interessades que ho sol·licitin només se’ls cobriran els desplaçaments fora de l’illa i les pernoctacions. A més, no se’ls donarà més de 200 €. En aquest cas, hauran de demostrar que han sortit de Mallorca de manera obligada. És a dir, perquè han estat seleccionats o perquè s’han classificat a una competició autonòmica, nacional o internacional. També, però, hi ha requisits per poder accedir a les línies A, B i D. Les entitats sol·licitants han de ser sense ànim de lucre, han d’estar domiciliades a Manacor i han d’estar inscrits al registre d’entitats locals de l’Ajuntament. A més, es requerirà que tenguin tota la documentació al dia.

Així mateix, en ambdós casos, no es donaran ajudes als esportistes o clubs que ja hagin accedit a altres subvencions tretes per part de l’Ajuntament.

Subvencions transversals

Artur Aguiló explica que des del departament d’Esports han volgut incloure la visió d’altres àrees municipals. En aquest cas han comptat amb els Serveis Socials i Igualtat. Això vol dir que es demanarà als clubs que sol·licitin les línies A i B que reservin, almenys, una plaça per alguna persona provinent dels Serveis Socials.

A l’hora de puntuar per calcular la quantia que s’atorgarà també es tendrà en compte si tenen equips mixts o femenins. Aquells clubs que tenguin algun equip sènior femení tendran una puntuació extra.

Les puntuacions

Per concedir les ajudes, se sumaran tots els punts que tenguin entitats esportives o esportistes individuals per després multiplicar-ho pel preu que correspon a cada punt. Per puntuar, es tendrà en compte la titulació dels entrenadors, la quantitat de jugadors i jugadores federades, el nombre d’equips i la categoria a la qual juguen.

Les línies A i B es podran sol·licitar durant els 15 dies hàbils després que la subvenció s’hagi publicat al BOIB. Les línies C i D es podran demanar fins que s’esgotin les partides o bé, fins al dia 30 d’octubre i 31 de desembre respectivament..

Back To Top
Search