skip to Main Content

“D’ençà que som conservatori professional una setantenta d’alumnes segueixen estudis reglats a l’Escola de Música”

[pullquote] Jaume Tomàs (Felanitx 1980), músic i pianista, és director de l’Escola Municipal de Música i Dansa i ara Conservatori Professional de Música des de fa nou anys. Les obligacions professionals del Conservatori i els quefers familiars l’han apartat una mica de la seva vocació de pianista de música de cambra. Avui parlam amb ell del funcionament de la institució que dirigeix.
[/pullquote]

Quin és l’estatus de l’escola actualment?
Som una escola de música municipal i com a tal impartim ensenyaments no reglats, però des de fa dos anys som també conservatori professional de música, amb ensenyaments reglats a nivell elemental i professional. Una vegada acabats els estudis aquí, els nostres alumnes poden fer una prova d’accés per poder accedir al Conservatori Superior de Palma.

Hi ha altres conservatoris com el de Manacor a Mallorca?
Sí, hi ha el de Felanitx, que va obrir una mica abans.

Com heu conegut el vostre canvi a conservatori professional?
Del total de tres-cents alumnes que hi ha a l’escola, en tenim una setantena que segueixen estudis reglats i podran acabar el grau professional de música rebent la corresponent titulació. A més, rebem cridades i e-mails d’alumnes i de famílies d’altres pobles interessant-se per aquests estudis reglats al nostre Conservatori.

Essent una escola municipal, tenen algun tipus de preferència els alumnes manacorins?
Sí. Tenen un descompte en les mensualitats.

En quina forquilla es mouen les preus matrícules?
Entre els nou euros que paguen els alumnes de dansa i els 150 que pot pagar un alumne de sisè de professional, tenint en compte que aquests darrers alumnes poden arribar a fer fins a vuit hores i mitja setmanals de classe. Cal tenir present també que l’atenció als alumnes d’un conservatori és en molts de casos individualitzada, amb un professor de forma exclusiva durant una hora o una hora i mitja, fet que incrementa el cost dels estudis.

L’Escola de Música és municipal. Però, d’on cobren els professors?
Hi ha una empresa concessionària que és la que contracta els professors, un total de vint-i-cinc. A banda, hi ha cinc professors, entre els quals el director del centre, que són personal laboral de l’Ajuntament. De fet, fa alguns anys que tots els ajuntaments hagueren d’optar per aquesta fórmula per fer viables les seves escoles de música.

Teniu altre personal?
Sí, hi ha dues persones que vénen a mitja jornada, contractades i pagades per l’Ajuntament, a fer tasques de consergeria, i la persona encarregada de la neteja del centre.

L’edifici és suficient?
És justet per a les nostres necessitats actuals, però de moment ens basta.

Orientau els alumnes de qualque manera a l’hora de triar els instruments?
Ja quan vénen aquí amb quatre o cinc anys els feim tallers per mostrar-los tota la gamma d’instruments que hi ha. El cert és que hi ha uns instruments pels quals sempre hi ha més estirada, com ara el piano, la guitarra o el violí. A nosaltres ens interessa sempre tenir totes les famílies d’instruments compensades i per això incentivam de qualque manera la matrícula en instruments que no tenen tanta estirada.

De quins instruments teniu més mancança ara mateix?
No tenim cap alumne de fagot, i en tenim un de viola, dos de contrabaix i quatre de violoncel.

Ja és curiós que el violoncel no tengui acceptació un instrument de sonoritat tan càlida i sensual…
Sí, sempre dic que si no hagués tocat el piano m’hauria decantat precisament pel violoncel. En tot cas el que no podem fer és desequilibrar les diferents branques i hem d’intentar mantenir un equilibri amb les diferents famílies d’instruments per poder tenir una major riquesa instrumental en les agrupacions del centre.

A banda de les activitats lectives teniu també diferents agrupacions vinculades a l’Escola…
Sí, tenim la Banda Jove, i enguany hem posat en marxa també la Banda Infantil i l’Orquestra de Cordes. També hi ha la coral d’adults, dues corals infantils i un ensemble de percussió. Tot això a banda de l’activitat del departament de dansa on tenim matriculats una vuitantena d’alumnes. I ara hem posat en marxa la música com a primer llenguatge, una activitat que ens permetrà arribar als infants de 0-3 anys, una forma d’abastar tot el ventall d’edats.

Hem parlat dels més petits… però en deveu tenir de més granats, d’alumnes.
Sí, hi ha alumnes de totes les edats. Jo tenc una alumna a piano que té 77 anys. M’encanta la il·lusió amb què venen alumnes com aquesta. La il·lusió i l’amor a la música és el que els fa continuar.

No hem parlat gens de l’assignatura de cant…
No. El cant, la veu, és tractat com un instrument més, la professora és Maria Rosselló.

I també algunes activitats puntuals, feis.
Sí, no fa gaire va ser amb nosaltres Olivier Charlier, professor de violí del Conservatori Superior de París, que va impartir una master class de violí, en breu tendrem en vuitè Campus Rock Manacor en marxa… Ens agrada complementar la labor docent dels professors amb professionals externs que donin una altra visió, com ara també la professora del Conservatori Superior d’Stuttgart que ha de venir a impartir una master class de cant, i també en farem de percussió.

Quina relació manté l’Escola amb la Banda de Música?
L’Escola i la Banda tenen molt bona relació. Molts de músics de la banda són professors i aulmnes de l’Escola i del Conservatori. La Banda, per incentivar la participació dels músics, ofereix instruments gratuïts durant un temps si els músics es comprometen a romandre-hi.

Quins requisits ha de complir un músic per formar part de la Banda de Música?
Calen coneixements de música, per això és necessari que comptin amb una formació elemental o professional, i per això també encaminam els infants a fer ensenyament reglat, perquè està demostrat que si a banda de l’instrument, també fan dues hores de llenguatge musical a la setmana l’aprenentatge és molt més ràpid i eficient. En una paraula, els alumnes amb més càrrega lectiva són els qui estiren el nivell musical del centre.

Com us promocionau?
Feim màxima difusió entre els nostres alumnes i professors de totes les nostres activitats a través de Facebook, però també tenim perfils a Twitter i Instagram. Només a la pàgina de Facebook, que és la via de difusió més popular, tenim 2.500 seguidors. A més, a la nostra web, tenim un calendari de Google on tenim anotada tota la nostra activitat i la gent el pot sincronitzar amb el seu.

Back To Top
Search