skip to Main Content

“A ca nostra tenim l’estanc des del 1904”

L’estanquera Bel Riera ens parla dels canvis en el consum de tabac i també dels canvis a la llei que el regula

Com funcionen les concessions dels estancs? Depenen de l’estat?
Sí, les concessions depenen de l’Estat i és el que les adjudica. Abans un estanc no es podia llogar ni adjudicarLes concessions depenen de l’Estat i és el que les adjudica. Abans un estanc no es podia ni llogar ni traspassar ni res semblant. Ara ja fa uns anys que sí que es pot fer.

Es pot tenir un estanc per herència?
És possible que avui qui vulgui tenir un estanc ja hagi de concursar o participar a una subhasta, o comprar la concessió a qualcú que es vulgui jubilar. En el nostre cas sempre ha estat hereditari. Ten en compte que tenim l’estanc des del 1904. El meu repadrí va anar a la guerra de Cuba i allà el feriren a un dit d’un peu. Va tornar cap aquí, i com que era fill de viuda i ferit de guerra li donaren la concessió de l’estanc.

Avui qui es cuida de la distribució del tabac encara és Tabacalera?
No. Ara és Logista, que és un conglomerat d’empreses que té esment de tot això. També hi ha un organisme que s’encarrega d’això i que depèn directament d’Hisenda: el Comissionat pel Mercat del Tabac, que és el que fa complir les lleis.

El tabac de cargolar, o tabac picat, ha pres terreny a les capses de cigarretes?
Sí, i tant! Ha pres molt d’espai al tabac de fàbrica. Començaren dues marques i ara ja n’hi ha un fotimer. També es ven moltíssim un tabac de rosegar, que es diu Makla, i que és el que fumen sobretot els magrebins.

Altres tabacs, com el de pipa o el dels havans, deuen anar a la baixa…
Depèn. És cert que el tabac de pipa ha baixat molt, suposadament perquè de cada vegada hi ha menys fumadors de pipa. En el nostre estanc tenim una cava a la temperatura i la humitat adequada on concervam els havans, que solen consumir sobretot estrangers, però també gent d’aquí.

Quin percentatge es grava en imposts en el tabac?
Ho vaig llegir l’altre dia. D’una capseta de tabac, un vuitanta per cent se’n va per a imposts.

Heu conegut, després de la llei antitabac i també de campanyes sanitàries, que la gent compri menys tabac?
Sí. La gent en compra menys. De fet, des que va començar la prohibició de fumar a locals es va conèixer una davallada molt grossa.

Molts d’estancs venen altres coses, a banda de tabac. Heu de demanar permisos especials, per a això?
Sí. Demanes un permís especial per vendre papereria, premsa, objectes de regal… Però per als articles de fumador, com ara encenedors, atacadors, paper de fumar, no cal cap permís extraordinari, ja va incorporat dins la concessió.

Back To Top
Search