skip to Main Content

“Abans d’acabar l’any les obres han d’estar llestes”

[pullquote] Bel Febrer, la delegada d’Urbanisme, ens parla de les obres de millora dels carrers que du a terme en aquests moments l’Ajuntament
[/pullquote]

 

D’on surten els doblers de les obres de remodelació dels carrers?
Les obres dels carrers, a més d’altres obres que s’han realitzat, vénen de les inversions financerament sostenibles del 2017, d’acord amb la disposició final primera del reial decret llei 2/2014. Per explicar-ho amb paraules senzilles. Dins l’any 2017 hem pogut disposar de 5 milions d’euros per dur a terme aquestes inversions financerament sostenibles. Aquestes inversions tenen una sèrie de requisits, com per exemple que una vegada hagis fet les obres ja no hi hagis de gastar més, que no et suposin en el futur una despesa que abans no tenies. Idò el 2017 hem pogut tenir aquests 5 milions, una part dels quals ha anat destinada a la millora dels carrers.

Quina part hi ha anat destinada? Quants de doblers ha pogut invertir l’Ajuntament en la millora dels carrers?
Les inversions als carrers sumen 3.108.000 euros. I a aquesta quantitat, si vols, hi podríem afegir la plaça de Son Macià, on s’hi han invertit 200.000 euros.

Tot i que no sigui el motiu d’aquesta entrevista, la resta, fins a arribar als 5 milions, amb què s’han invertit?
Hi ha hagut inversions a escoles, la reforma de la façana i les pluvials del Museu, una millora de l’enllumenat del teatre, la renovació de la gespa del camp de futbol de la torre dels Enagistes, el tancament de la zona verda de s’Illot, del pavelló; reparacions i millores de l’enllumenat públic d’avaries històriques. I per acabar, una partida molt important, de 600.000 euros, a la millora de les plantes 2a, 3a i 4a de l’edifici del carrer Major.

Tornem al tema dels carrers, on hi ha hagut o hi haurà obres?
Repassarem el llistat segons les diferents partides. Comencem per la partida de canvi de paviment i noves xarxes (aigua i clavegueram) dels carrers Àngel, Sant Domingo i Sant Vicenç. Per exemple el carrer Àngel, quedarà com el carrer del Llaurador, les voreres estaran empedrades i el centre serà asfalt. Carrers integrals, també: Mare de Déu de les Neus, Caritat, Infants, Historiador Truyols, Via Alemanya, del tram de la plaça de Sant Jaume fins al passeig Ferrocarril; i la prolongació del carrer Cid Campeador fins a la ronda Felanitx. Llavors hi haurà canvi de paviment i noves xarxes d’aigua, clavegueram… a la plaça Jutjats i plaça Convent. La reparació del paviment al carrer Tarragona, també integral.
Després hi haurà la construcció de les dues rotondes: la de l’avinguda del Torrent i Salvador Joan amb carretera Palma.
Després, si sortim del nucli, hi ha a Porto Cristo i S’Illot, a diferents carrers, la reparació de ferm (fressar i tornar a posar la capa asfàltica). I llavors també les pluvials del Pinaró, ja que la zona no tenia les pluvials fetes i quan hi havia una ploguda intensa, s’inundava. També hi ha hagut una part destinada a assentar les entrades de Cala Murada i de Cales de Mallorca, per tal de facilitar l’accés dels vianants i millorar el ferm.
I per acabar, la plaça de Son Macià.

Què vol dir això de carrers integrals?
Quan parlam de carrers integrals vol dir la millora de totes les instal·lacions i serveis del subsòl: clavegueram, aigua potable i totes les canalitzacions, adequació de les voreres, o llocs per circular els vianants, i nova capa asfàltica.

Has dit que el carrer Àngel s’empedra i queda tot anivellat, sense voravies més altes… A qualque carrer més es farà això?
Això es farà al carrer Àngel, a les places, i als carrers Sant Domingo i Sant Vicenç.

Però es lleva la circulació de qualque carrer?
No, prohibició de circular, no n’hi ha cap de prevista, ara; restringir la velocitat sí, llevar qualque aparcament, sí.

Quina és la temporalització d’aquestes obres? Quan estaran acabades?
Abans d’acabar l’any han d’estar acabades totes les obres. Cada una té un termini marcat damunt el projecte, que més o menys s’està complint. I segons Intervenció, dins aquest any han d’estar totes acabades, certificades i liquidades.

Quin criteri es segueix a l’hora de triar els carrers que s’arreglen?
En un principi hi ha els criteris tècnics, una relació de llocs que per un motiu o un altre s’han de millorar. Llavors, d’aquest llistat hi ha la decisió política, perquè no podem executar-ho tot. Sabem que queden carrers que encara que s’han de millorar, però la disponibilitat econòmica i les necessitats d’altres coses fa que no puguem dedicar-ho tot als carrers. Quan sabem què suposen els projectes miram fins on podem arribar. Llavors intentam repartir-ho per barriades. Diguéssim que les prioritats són la seguretat i l’estat, com estan, ja que hi ha molts de carrers que es desgasten més que d’altres. Llavors intentam repartir i equilibrar, millorar, sempre en la mesura de les possibilitats.
Ah, i per altra banda hi ha les actuacions per millorar l’accessibilitat, en les quals no hi ha un projecte d’obres, però s’han fet els rebaixos de les voravies per millorar la circulació a peu dels vianants.
I pel que fa a les places era un tema que el PI duia damunt el programa, i crec que era un tema de justícia, per fer poble. Sabem que per les característiques de circulació és difícil que l’entorn quedi com una plaça, però aquesta és la idea, que l’aspecte sigui més el d’una plaça que no el d’un carrer. Per això el que es farà és empedrar, tot i que, com que són carrers amb molta circulació, no es tallarà la circulació.

A la plaça del Convent s’ha tallat l’arbre esponerós que hi havia, per quin motiu?
D’aquest arbre hi havia un informe de Medi Ambient, que deia que podia ocasionar un perill, no en sé molt bé els detalls, sé que estava una mica tombat. També hi havia hagut diverses queixes de veïnats per les molèsties que ocasionava. De totes maneres, et puc dir que amb la reforma, la zona enjardinada no es substituirà per trespol, sinó que es mantindrà. S’hi sembraran arbres, que per anar amb consonància amb l’entorn del Claustre i dels Jutjats, seran tarongers; la petita zona verda que hi havia es mantindrà.

El tema de les rotondes…
Pel que fa a les rotondes, teníem un conflicte en aquests punts, i és que la senyalització de semàfors era molt vella i s’havia de canviar. Ens vàrem plantejar la possibilitat de dur a terme un canvi de semàfors a rotondes, i vàrem fer una prova pilot amb les rotondes provisionals. Els informes de la policia indicaven que la circulació era més fluida i que no s’havien detectat accidents. És vera que les vies són del Consell, però ells no estaven predisposats a fer aquest canvi ara, i l’Ajuntament, que tanmateix hauria hagut de canviar els semàfors, i que tenia l’informe favorable de la policia, va optar destinar una partida a fer les rotondes, prèvia
autorització del Consell.

Vols afegir qualque cosa més?
Sí, ja que em donau l’ocasió, m’agradaria demanar disculpes a la ciutadania per la molèstia de les obres, sabem que són complicades, una molèstia important, i els més afectats són els veïnats. Deman disculpes per aquestes molèsties. Des de l’Ajuntament intentam advertir les empreses, per tal que el seu comportament sigui d’un tracte cordial amb els veïnats, i que facilitin l’accés en tot moment. Així i tot, agrairíem als veïnats que si tenen cap problema ens ho facin a saber. De moment, pareix que no hi ha hagut cap soscaire. I pel que fa al moment de fer les obres, tampoc no tenim el marge de maniobra que voldríem, perquè tot du una burocràcia administrativa que hem de complir. Si no tenguéssim terminis ens seria igual començar a l’octubre i acabar al març, però no tenim aquesta llibertat. I crec que llavors, totes les molèsties, de renou, de brutor, etc. es veuran compensades per la millora del carrer, i això és bo tant pels veïnats que hi viuen com per tots els ciutadans de Manacor.

Back To Top
Search