Skip to content

Activitats més destacades de les Associacions d’Amics

El Cicle de les Muses, Amics del Museu

Cada dijous dels mesos d’estiu, fins a Sant Llorenç, els Amics fan una activitat relacionada amb una de les muses. Fan activitats de tota casta: teatre, poesia, concerts, conferències, pel·lícules… També fan festes temàtiques i es disfressen.


Exposicions, Amics del Museu

Cada dos anys els Amics del Museu organitzen una exposició, en la qual demanen la participació de la gent perquè aporti fotografies o determinats elements. D’aquesta manera acosten el Museu a gent que habitualment no hi va.


El sopar a la fresca, Amics de la Institució

Aquesta activitat es fa cada estiu dins el marc de les festes de Sant Jaume. La gent aporta menjar i es fa una projecció de cinema d’autors de Manacor. Normalment també hi ha una part musical. Es fa en el pati de la Institució.


L’Ofrena floral a l’Obelisc de Mossèn Alcover, Amics de la Institució

Els Amics han recuperat aquesta tradició manacorina. Dia dos de Febrer, que és el dia del naixement d’Antoni Maria Alcover, organitzen l’Ofrena floral al peu de l’Obelisc.


La Mulassa, Amics de l’Escola de Mallorquí

La Mulassa de Manacor va néixer a iniciativa dels Amics, que varen engrescar i reunir gent perquè hi col·laboràs. Aquest ha estat el tercer any que ha sortit per les festes de Sant Jaume, concretament el dia de la Crida i el de l’Encamisada.


Campionat d’Scrabble, Amics de l’Escola de Mallorquí

Enguany és la tercera temporada que es fa aquest campionat d’Scrabble en llengua catalana. Cada any ha crescut en nombre de participants, aquest any han rondat la quarantena.

Back To Top
Search