skip to Main Content

Aigua, vos demanam

L’aigua, un temps, s’havia de demanar a la providència, al déu superior que tot ho veia i tot ho proveïa. Avui, però, hi ha altra gent que se’n cuida. L’acumulació d’habitants a les ciutats ha fet necessària una gestió del recurs més preuat. I aquesta gestió ha desembocat, inevitablement en els clàssics oportunismes que du implícits sempre el sistema capitalista. Hi ha gent, i molta, que especula amb l’aigua, un bé natural que hauria de ser de tothom.

Manacor n’ha estat un bon exemple. Durant dècades, Aguas Manacor SA va oferir un servei pèssim a la ciutadania fins al punt que, fins i tot en temps d’un govern conservador es va decidir municipalitzar un servei que mai no hauria d’haver estat concedit a una empresa privada. Avui, la gent de Manacor gaudim d’un servei oferit directament per l’Ajuntament (malgrat que sigui a través de l’empresa municipal). Pagam, encara, un fet que no sembla gaire fàcil d’evitar. Però és que, a més, pagam sabent que quan obrim les nostres aixetes en surt un líquid que tenim la certesa absoluta que no podrem beure. Els nitrats fan que la nostra aigua no sigui apta per al consum humà.

La municipalització del servei d’abastiment d’aigua ha reportat a Manacor un enfilall de beneficis que encara avui no s’acaben. S’han minimitzat les fuites, s’han reduït les baixades de pressió a la mínima expressió i, en general, el veïnat de Manacor ciutat pot estar alabat del servei que rep avui per part de la SAM. Tant és així que la municipalització de serveis és permanentment a la boca dels representants dels partits progressistes, tot pensant, per exemple, en la recollida de fems, o en la neteja d’edificis municipals.

Però no ens desviem. El gran desafiament que té ara la SAM per endavant és la possibilitat que manacorines i manacorins puguem beure aigua de l’aixeta. Ni tècnics, ni sobretot polítics, haurien d’estalviar cap esforç, ans al contrari, a l’hora de garantir que en un termini més o menys breu puguem disposar d’aigua potable als nostres grifons a través de la xarxa pública.

Sabem que no tot depèn de la gent que ens representa a l’Ajuntament, i que l’arribada de l’aigua canalitzada de la Marineta no serà immediata. És per això que cal una acció decidida de constrenyiment i pressió a les entitats supramunicipals perquè aquesta aigua arribi tan aviat com sigui possible a les canonades manacorines. Només així podrem mesclar l’aigua dels nostres pous desnitrificada amb la que ens arribarà de terres mallorquines llunyanes i sentir-nos un poble tractat amb justícia, amb dignitat i, sobretot, amb decència.

Back To Top
Search