skip to Main Content

“Amb manco de trenta minuts tenim els resultats i mantenim la fiabilitat d’un test PCR”

Jaume Bassa (Son Carrió, 1971) és el regidor de Medi Ambient i el delegat del batle a Son Carrió Biòleg de professió, és també el director de Diversificació Biotecnològica a Labo’Life, el laboratori que ha creat un test PCR que dóna resultats en tan sols 30 minuts. Parlam amb ell sobre aquest projecte.

Com començau a treballar en aquest projecte?
Al laboratori tenim una branca que des de fa un any hem començat a desenvolupar i jo som l’encarregat de dur el projecte. Es tracta de muntar un laboratori de fabricació de dispositius de diagnòstic. Abans de la crisi de la Covi-19 estàvem fent feina per desenvolupar un test ràpid per identificar el virus d’Epstein-Barr, que provoca mononucleosi infecciosa. En vista de la situació i a través del Bioib, que és el clúster biotecnològic del qual som vicepresident, ens va arribar la informació que el govern demanava a totes aquelles persones que tenguessin la possibilitat que investiguessin sobre la Covid-19 i que s’obririen línies d’ajut. Com que nosaltres ja estàvem treballant en una proposta similar però amb un altre virus, vàrem dir que podíem desenvolupar alguna proposta.

Es tracta d’un test PCR ràpid, no?
Exacte. Amb el virus de s’EBV ja havíem treballat en una varietat de PCR que no és molt coneguda i que permet simplificar molt la tècnica. La PCR és una tècnica bastant complicada que s’ha de fer en un laboratori amb personal especialitzat i en un ambient molt controlat i net perquè és molt bo de fer contaminar les mostres i que surtin malament. Nosaltres treballam en una variant que es diu PCR LAMP. Amb aquesta tècnica simplificam molt l’equipament que s’ha de menester, ja que només es necessita un bloc tèrmic, que s’encalenteix al voltant de 65 graus. És un equipament bo d’aconseguir i no és gaire car, valen uns 100 euros i no 1000 com els aparells que s’utilitzen ara pe la PCR. A més, els resultats es poden detectar de manera visual, fet que també simplifica molt l’anàlisi.

La mostra amb la qual treballau també s’agafa de laringe o fosses nasals?
També estam treballant per simplificar aquest procés i la idea és que es pugui fer amb una mostra de saliva. La tècnica és molt sensible i detecta quantitats molt petites del virus i això ens permetria que amb una mostra de saliva puguem treballar.

Com funciona aquesta anàlisi?
Es tracta de quatre tubs. Un d’ells és el del test i després n’hi ha tres més: un seria el negatiu, que només tendria els reactius, un altre que seria un positiu, amb ARN del coronavirus i el quart tendria també ARN i afegiríem la saliva del pacient. Aquest darrer serviria per detectar si hi ha interferències o elements que puguin inhibir la reacció. Tant el primer com el darrer tub haurien de donar positiu perquè realment ho fos.

I com veieu els resultats?
Els tubs que utilitzam tenen un contingut de color rosa i si es desenvolupa un positiu, el líquid torna de color groc. D’aquesta manera, un metge, un farmacèutic o fins i tot una persona a l’aeroport la podrien fer, perquè és una tècnica senzilla i no es contamina tan fàcilment com la PCR i no requereix d’un ambient tan controlat. Tendrà molts àmbits de sortida, més enllà del de la sanitat pública.

Ara en sentim a xerrar molt. Quines diferències hi ha entre una PCR i un test ràpid?
El test de PCR agafa una mostra de boca o nas i detecta el material genètic del virus. En el cas del coronavirus es tracta d’ARN i la PCR el detecta i en va fent còpies. Aquest test té el problema que és molt complicat i triga molt de temps. Amb les mostres ràpides, en canvi, el que s’analitza és si hi ha anticossos contra el coronavirus. Si n’hi ha, voldrà dir que les nostres defenses ja han detectat el virus dins del nostre cos i s’ha començat a defensar. També hi ha tests ràpids que analitzen proteïnes de la superfície del virus. Els tests ràpids se solen fer a partir d’una gota de sang però no són tan fiables com la PCR perquè són manco específics.

I la PCR Lamp amb el qual treballau combina les parts bones de cadascun d’aquests tests, no?
L’avantatge del nostre test és que és un test PCR però també és ràpid. Amb manco de trenta minuts tenim els resultats i mantenim la fiabilitat d’un test PCR.

I també és més econòmic, no?
Sí perquè no hem de disposar d’equipaments complexos. A més, la manera de detectar-ho és molt més econòmica que la que habitualment s’utilitza per una PCR normal.

En quin moment us trobau ara mateix?
Ara hem començat a preparar i entregar els papers per subvencions, com la de l’Institut de Salut Carlos III i també una del govern Balear. Estam pendents de les resolucions però tant si ens donen les subvencions com si no ens les donen, els projectes seguiran en marxa i ja hi estam fent feina. Ara estam en la part de la paperassa i la part tècnica i fem tot allò que podem desenvolupar fent teletreball. Imagin que en un parell de setmanes sabrem qualque cosa de la subvenció de l’Institut de Salut, perquè ens varen dir que en dues o tres setmanes donarien resolució i pel que fa a la del govern balear, en els propers dies estarà entregada.

Quan preveieu que pugui estar enllestit?
Estam en una fase de prototip. Hi ha tota una fase de disseny de com serà el test i després una fase de laboratori per anar afinant el prototip. Això pot ser un mes de feina. Després hi ha tota una feina de paperassa perquè sigui un test homologat i acceptat pel Ministeri de Sanitat, que és la part més llarga. Aquesta seria la part clínica: haurem d’enviar el test a clíniques i centres de diagnòstic perquè es pugui comparar amb un test de referència i comparar els resultats del nostre test amb els ja homologats. De totes maneres, tot el que està relacionat amb la Covid-19 va per tràmit accelerat i donen prioritat a aquest tipus de projectes. Pensam que de cara a finals d’estiu podria estar enllestit, pensant en un possible rebrot de la malaltia que pugui sorgir en la temporada de tardor i hivern.

Back To Top
Search