skip to Main Content

Circularitat lluny del quilòmetre zero

Aquesta setmana dedicam el nostre reportatge central a la nova llei turística.

Hom ha tengut sempre la impressió, o la certesa, que l’arribada del turisme de masses a Manacor va suposar la mort del sector primari a Mallorca, una illa de terra prima on la gent mirava de sobreviure dedicada a obtenir d’aquella forma tan primària l’aliment per poder subsistir. Llépols dels doblers ràpids i fàcils del turisme, els mallorquins dels anys seixanta i setanta abandonaren de forma massiva la seva dedicació camperola i es tiraren a vorera de mar. Tanmateix, la mecanització també arribà al camp mallorquí i hi arribaren també els esclafits exitosos de l’oli i el vi i fins i tot el formatge. No per una idea romàntica, sinó més per la continuïtat d’una forma de vida ancestral i arrelada a la terra, hi hagué qui volgué continuar explotant la terra. Però la convivència de turisme i agricultura semblava impossible. Ara, amb la nova llei turística el Govern balear tenia l’oportunitat de regular el consum de producte local i de quilòmetre zero i bonificar així de forma directa i explícita els qui es cuiden de la terra. Es veu que no ha estat possible. I és una llàstima. Sí, es parla de circularitat i de reaprofitament de recursos i d’energia, però el producte local continuar sense consumir-se als establiments turístics.
Entre els petits hotelers es veu que no han acabat de trobar oportunes les mesures que amb la nova llei hauran d’aplicar per fer més sostenibles ambientalment les seves instal·lacions. Tanmateix, mesures com aquestes s’han de prendre un moment o l’altre i a l’hora de fer el tro qualsevol època sembla dolenta.

A escala local, ens hem de felicitar, i molt, que a la fi puguem dir que es recepcionarà la urbanització de Cales de Mallorca, un invent del ministre franquista Manuel Fraga que ens ha tengut prop de mig segle entretenguts. Una vegada recepcionada la urbanització, l’Ajuntament hi farà una inversió inicial de 900.000 euros per rentar la cara a un indret que feia massa anys que la duia bruta.

L’altra novetat turística local és l’avanç en la tramitació de deu projectes de petits hotels que es restauraran en el nucli de Manacor i que s’incorporaran a la planta hotelera ja existent. És un fet del qual ens hem de felicitar perquè des de fa anys es troben a faltar places hoteleres en el nucli manacorí. Tanmateix, cal anar sempre alerta amb l’extensió turística a tots els àmbits de la nostra geografia: primer va ser la costa, després ha estat fora vila, i ara ja seran els nuclis urbans. Aquesta diversificació no té perquè ser negativa si està ben regulada i no implica, a més un creixement en places hoteleres ni tampoc, per tant, en despesa energètica i de consum.

Back To Top
Search