skip to Main Content

Coneixem l’Escola Municipal de Mallorquí

L’Escola Municipal de Mallorquí està dividida en tres seccions, que aglutinen els cursos i activitats que s’hi fan, segons la relació que tenen amb la llengua, el ball o la cultura.

Secció de llengua
Aquesta secció de l’Escola de Mallorquí és la que ofereix els cursos de llengua catalana, en els nivells que marca la normativa legal existent i la Direcció General de Política Lingüística. Enguany s’oferta des del nivell A2 fins al C2 i l’L2.
Oficialment el procés de matrícula ha acabat, però si hi ha disponibilitat de places, la gent que s’hi vulgui afegir encara hi és a temps. Hi ha dues modalitats d’aprenentatge: cursos presencials i semipresencials. A més, l’any passat es va inaugurar el centre de català, un centre d’auto aprenentge, que està obert tres dies la setmana, en un horari ampli. L’alumne hi pot anar quan vol, dins aquest horari, i seguir el mètode d’auto aprenentge, hi ha una professora que li dóna feina i la corregeix.

 

Secció de ball

Dins la secció de ball hi ha dos grans grups; per una part els cursos de ball de bot i per l’altra els tallers de danses rituals.
De ball de bot hi ha tres nivells: inicial, intermedi i perfeccionament. Llavors hi ha els cursos de mateixes. També hi ha un grup de ball de bot familiar, que ajunta infants i adults. I a banda de tot això, d’ençà de l’abril passat l’Escola organitza una ballada mensual en diumenge migdia.
Pel que fa als tallers de danses rituals, es fan de manera conjunta amb el departament d’Educació, que fa l’oferta educativa als centres. És un taller de tres sessions, adreçat a darrer any d’infantil, que mostra als nins les danses dels indis, dels moretons i dels cossiers. També es fa una oferta adreçada a alumnes de secundària, centrada en aquest cas en els cossiers.

 

Secció de cultura

La secció de cultura és allà on hi ha més diversitat, perquè inclou diferents activitats. Per una part hi ha els monogràfics, que són cicles de cinc conferències centrades en un tema concret, hi ha l’opció d’apuntar-se, venir a totes, i obtenir crèdits, però també hi ha la possibilitat de venir lliurement a cada conferència com a públic. Aviat en començarà un dedicat a Aina Maria Sansó, Vint segles de música a Manacor. Dins aquesta secció també hi ha totes les conferències, presentacions de llibres, i els cursos d’història de Mallorca.

Back To Top
Search