skip to Main Content

“Molta gent ve per il·lusió d’escriure bé la seva llengua”

L’Escola Municipal de Mallorquí va nèixer l’any 1973 amb l’objectiu de defensar i fomentar la llengua i la cultura pròpies mitjançant la seva ensenyança. Margalida Rosselló (Manacor, 1975) n’és l’actual directora. La conversa amb ella enceta un reportatge per conèixer l’EMM més de prop

Què ofereix l’EMM i com està organitzada?
L’objectiu de l’escola és defensar i fomentar la llengua i la cultura pròpies i, per fer això, ofereix una sèrie de cursos i activitats. Es divideix en tres seccions: llengua, ball i cultura. La secció de llengua ofereix els cursos de llengua catalana. Enguany hem notat un augment brutal de matrícules. Hi ha gent que ve per un requisit de feina, però també hi ha gent que ve simplement perquè vol escriure bé la seva llengua, gent que va rebre l’educació de l’escola en castellà i ara diu, vull enviar un whatsap i no sé escriure. Aquesta revifalla també hi és als cursos de ball de bot, on hi ha una gentada. Tenim molta gent a cursos inicials, i això és gent que no en sap i en vol aprendre. La secció de cultura és allà on hi ha més diversitat, hi ha monogràfics, conferències, etc. També vull parlar dels amics de l’Escola de Mallorquí, un grup de gent afí a l’escola que assumeixen la funció lúdica, i organitza sortides, activitats…

Quants d’alumnes hi ha a l’Escola?
Mira, de català són devers 200, i pensa que els cursos són quadrimestrals, i que per tant, al segon quadrimestre hi haurà gent nova. De ball de bot no t’ho puc dir perquè les matrícules estan obertes; però per ara, a grups que abans eren de 16 o 18 persones, ja n’hi ha devers 40 d’apuntats, per tant, n’haurem de fer dos grups. Els cursos d’història comencen el segon quadrimestre.

I quants de professors?
De professorat són devers quinze, però llavors hi ha coses puntuals, com per exemple els tallers de danses, i hi ha monitors per això. I llavors també hi ha els coordinadors dels cossiers, dels mulassers… I també hem de tenir en compte que a vegades ens movem en funció de la demanda.

Quin pressupost té l’Escola de Mallorquí?
L’EMM funciona com a organisme autònom, depenent de l’Ajuntament. El pressupost passa per la comissió i pel ple de l’Escola, i llavors s’eleva al ple de l’Ajuntament, que té la darrera paraula. Cada any s’ha d’aprovar, però això mai no és un problema a l’hora de fer coses, perquè la prioritat és atendre les necessitats que sorgeixen. En aquest sentit, això que tenim a Manacor, no són tots els municipis que ho tenen.

Quan està oberta l’Escola?
De dilluns a divendres de les deu a les dues, i els dimecres de les cinc a les vuit. Això és l’horari d’atenció al públic; i bé, quan hi ha cursos sempre està obert, però no et podrem atendre per qüestions d’inscripcions, dubtes, etc.

L’EMM té la mateixa funció avui que quan es va crear?
Els objectius mai no han canviat, és cert que en el moment polític en què es va crear, era un mèrit brutal el simple fet que l’Escola existís… Ara pareix que tenim totes les ajudes i que el moment és afavoridor, però no et pensis, recorda la marxa verda i l’època Bauzá. Jo pens que en tot moment és necessari fomentar l’aprenentatge de la nostra llengua, perquè això és una terra que rep molta immigració, i hem de donar l’oportunitat a la gent d’aprendre la nostra llengua; i a aquells que la saben, conèixer-la més.

Back To Top
Search