skip to Main Content

Confinats amb els infants

Hem viscut aquests darrers dos mesos una realitat que mai no hauríem pensat. La pandèmia de la Covid-19 i les mesures per pal·liar-la han pres unes dimensions que ningú hauria pensat fa poc més de seixanta dies. La primera gran mesura, la més impactant segurament, va ser la de tancar els centres escolars i ordenar el confinament estricte d’infants i joves, atesa la seva condició de possibles agents contagiosos.

El trasbals ha estat considerable. Les famílies en què un dels dos progenitors, o tots dos, teletreballaven, han hagut de compaginar la feina pròpia amb el suport escolar als seus fills, que rebien indicacions via telemàtica de les tasques que havien de fer durant la setmana. En altres casos, la situació ha estat encara més complexa si els progenitors feien tasques essencials i no podien ser a casa.

Una tercera casuística ha estat la de totes aquelles famílies en què cap dels dos podia fer feina. En el millor dels casos hauran tengut un ERTO, sovint però, s’han trobat també famílies sense cap casta d’ingrés. Les mateixes famílies que, per obvis motius econòmics, no disposaven o bé de la connexió o bé dels dispositius per accedir a la informació que els arribava des de les escoles i els instituts. Cal dir, no obstant això, que és remarcable la feina que ha fet la conselleria per mirar de reduir la fractura digital i donar accés a la connexió amb chromebooks i targetes de dades SIM a les famílies més necessitades.

No ha d’haver estat senzilla la convivència nit i dia dins les cases i pisos. L’oxigen que donava l’escola sovint es deu haver convertit en aire viciat, després de tants de dies de presència comuna dins els habitatges. L’eufòria inicial, acompanyada de manualitats, receptes de cuina, jocs de taula i altres activitats en les llars més creatives de ben segur que ha contrastat amb d’altres de més pausades o repetitives. En qualsevol cas, ara cal esperar que aquests milers d’infants i joves confinats puguin començar a treure el capet al carrer i, tot d’una que les coses comencin a evolucionar cap a bé, puguin també interactuar amb normalitat, lluny de pors i fantasmes massa reals.

Back To Top
Search