skip to Main Content

Decisions irresponsables que van contra la majoria

A la darrera sessió del Ple municipal, com a conseqüència d’una pregunta plantejada pel regidor Joan Llodrà, la batlessa de Manacor, Catalina Riera, va haver de prendre messions per a rectificar la decisió presa per la presidenta del Consell d’Administració de la SAM, Maria Antònia Sansó, en la darrera Junta d’aquest organisme. Amb el seu vot particular, la també presidenta del PP de Manacor havia decidit que el coneixement de la llengua catalana fos un mèrit, i no un requisit, a l’hora d’optar a una feina dins la Societat Anònima Municipal.

D’aquesta manera, amb l’anunci de la batlessa de la convocatòria d’un Consell Extraordinari de la SAM per a canviar les bases, el català tornarà a ser una llengua de primera dins l’Ajuntament de Manacor; i no un mèrit, com varen pretendre en el seu moment personatges d’infaust record com José María Rodríguez o el gens enyorat José Ramón Bauzá.

Una vegada més, la majoria de membres del Consistori han posat en evidència l’actitud hostil i vergonyosa del grup municipal popular en contra de la normalització del català, dins tots els àmbits d’ús que li pertoquen; un fet que s’ha fet més palès en les darreres setmanes amb la seva oposició a l’exigència del requisit lingüístics del nou decret de sanitat . Aquest menyspreu a la nostra llengua per part del membres del Partit Popular del proppassat dilluns s’ha d’afegir al seu rebuig a donar suport en el Ple, fa uns quants mesos, a la bona tasca del professorat de les Illes Balears i a les acusacions d’adoctrinament que s’havien formulat en contra dels docents; cosa que ens fa pensar que els representants manacorins del partit de Rajoy volen ser uns bons aprenents de les tesis del senyor Garcia Albiol.

Però hi ha una altra decisió, que no va prendre en el seu moment l’actual equip de Govern, molt més irresponsable i perjudicial per al nostre municipi. Es tracta d’una subvenció de 50.000 euros d’un conveni de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) amb els ajuntaments de Mallorca, d’un Projecte de suport psicosocial d’intervenció en infants i famílies en situació de risc, que s’ha deixat perdre. Una partida pressupostària que hauria permès fer una intervenció individual psicològia, dins el 2017, a prop de 50 famílies.

És una vertadera llàstima, i un despròposit de dimensions considerables, que un municipi com el nostre, capaç d’arribar a consensos en qüestions com la posada en marxa del Consell Escolar Municipal o l’acord entre tots els centres escolars per a una distribució equitativa de l’alumnat amb necessitats de suport educatiu, llenci per la borda aquesta proposta de l’IMAS que és una molt oportunitat per la millora de la convivència, la cohesió social del nostre municipi i l’atenció directa a col·lectius en situació de risc. No ens podem permetre decisions irresponsables que van en contra del benestar de la majoria.

Montserrat Nadal. Membre de Més-Esquerra.

Back To Top
Search