skip to Main Content

“Derogam la taxa d’ocupació de via pública de tot el 2020”

Carles Grimalt és el delegat de Serveis Generals i de Brigada a l’Ajuntament i parlam amb ell del que ha pogut fer la Sala per ajudar i orientar bars i restaurants en la reobertura prevista per a dilluns

Quines són les competències de l’Ajuntament pel que fa a la regulació de la reobertura de bars i restaurants? Què heu pogut fer?
Ben poques. Dilluns comença, si no hi ha contraordre, la fase dos i moltsde locals podran obrir les portes. Fins ara molts no havien obert o bé perquè no tenien ocupació de la via pública o bé perquè trobaven que amb la terrassa que tenien no els compensava obrir. Ara podran tenir obert, sempre amb un màxim del quaranta per cent de l’aforament.

Com es calcula l’aforament?
Teòricament amb la llicència d’activitats o en el document de traspàs, tots els locals toquen tenir l’aforament calculat. Així i tot, si qualcú no el té, el compte és bo de fer. Una persona cada 1,5 metres quadrats. Després del total que surti, només en podran acollir un quaranta per cent.

Què heu pogut fer per ajudar bars i restaurants en aquest trànsit cap a l’obertura?
La setmana anterior, per exemple, els vàrem enviar un autoqüestionari amb 22 preguntes amb les quals l’amo del local sabia si anava pel bon camí o no. Per exemple, “tenc gel hidroalcohòlic?” o “faig les taules netes abans i després de cada servei?”. Més enllà d’això no tenim competències, només el que ens marca el decret. A més, les coses van canviant ràpidament. Per exemple, al BOE de dissabte passat ja es parlava d’un 40 per cent de l’aforament, en comptes del 30 que havia sortit incialment. El que volem intentar ajudar al màxim tots els locals, bars, restaurants i comerços. De traves, les mínimes. Ara bé, també està clar que impossibles no en podem fer. Hi ha locals que per l’amplada de vorera que tenen davant no poden ocupar via pública, perquè necessitam un pas d’1 metre i 20 centímetres perquè els vianants puguin transitar. A més, des de comerç també han fet un full d’indicacions, amb totes les recomanacions que estam cansats de sentir per tots els mitjans: mans netes, distància de seguretat, mascaretes…

A la fi heu trobat la manera que no s’hagi de pagar per ocupació de via pública?
Sí. Fa tres setmanes que en parlàvem i a la fi l’interventor hem va dir que havia trobat la fórmula per poder derogar la taxa. Encara no sabem si farem un ple extraordinari o si ho durem a l’ordinari del mes que ve. Però la derogarem. No sabem si serà un retorn, una ajuda o una subvenció, però la intenció és tornar els doblers pagats per ocupació de via pública.

Dels mesos de l’estat d’alarma? O de tot l’any?
No, no. De tot l’any. Quan es paga la taxa (segons la zona són 34 o 17 euros per metre quadrat i any), es paga per tot l’any. Fer-ho per trams era una fórmula impossible i duia més feina la paperassa que tornar els doblers. Aquest ha de ser el gest, i més tenint en compte el que ens ve damunt. Les Balears serem els més perjudicats per aquesta situació i hem d’intentar que ningú quedi pel camí.

Back To Top
Search