skip to Main Content

Desnormalització

00
Hi ha ciutadans que aprofiten les xarxes socials, d’altres el paper. La cosa, però, és no fer servir canals oficials, es veu… Un ciutadà porteny ha aprofitat una carta rebuda de l’Ajuntament (obviament escrita en llengua catalana) per fer arribar aquesta missiva al portal d’un regidor de l’equip de govern. Demanen l’aplicació de la llei de normalització lingüística per garantir els drets dels “castellans parlants” (sic). El reivindicatiu ciutadà, a més, adverteix de forma impactant que “molts de nosaltres us votam”. Són maneres, com es veu, ben diferents d’entendre la normalització lingüística. Sense ànims de donar lliçons a ningú, molt difícil és normalitzar allò que ja està normalitzat. La llengua que perd les manades pels rostolls o un llençol a cada bugada, és precisament la catalana, cada dia menys present als carrers i onsevulla que vulguem anar…

Back To Top
Search