skip to Main Content

Edil telefonista

Quin dels 21 membres del consistori, quin dels onze que formen l’equip de govern, deu ser que agafa el telèfon per comunicar la concessió d’una subvenció de forma personalitzada i atenta? Sabem de bona tinta que un dels onze aplica aquesta subtil fórmula per fer la comunicació i que quedi clar que la subvenció surt del seu departament… S’acosten eleccions?

Back To Top
Search