Skip to content

“El batxillerat internacional et prepara per estar obert a un món que canvia constantment”

Pilar Caldentey (Manacor, 1970) és professora d’anglès i coordinadora del programa de Batxillerat Internacional que es posarà en marxa a l’IES Manacor a partir del curs vinent. Parlam amb ella sobre aquesta nova oferta educativa.

En què consisteix el Batxillerat Internacional?
És una modalitat de batxillerat diferent del batxillerat LOMCE, que té una sèrie de característiques diferents.

Quines són aquestes diferències?
La més important podríem dir que és un programa internacional en el sentit que tots els centres del món que fan aquesta modalitat fan el mateix currículum, que s’articula de manera diferent al que coneixem nosaltres. Es tracta d’un currículum més integral perquè tots els itineraris agafen assignatures de tots els grans grups de coneixement: de ciències, de literatura, de matemàtiques, la part artística… A partir d’aquests grans grups d’assignatures l’alumne tria les assignatures que vol fer.

Es fa en anglès?
No. No és un batxillerat específic d’idiomes. Hi ha tres idiomes oficials que són el castellà, l’anglès i el francès a l’hora de donar material però els professors podem donar les classes en català. Els exàmens sí que es fan en castellà.

Quines modalitats hi haurà?
Dins del Batxillerat Internacional nosaltres hem creat tres itineraris: un social i humanístic, un tecnològic i un sanitari.

I qui hi pot accedir?
En principi hi pot accedir tothom però hi ha un procés d’admissió. No és que perquè sigui molt difícil i no tothom ho pugui fer sinó que el que passa és que les persones que cursin aquest batxillerat en faran dos, el LOMCE i l’internacional, i per tant la càrrega de feina i horària és més extensa. D’altra banda el batxillerat internacional és molt rigorós i la metodologia és molt diferent i això fa que els professors però sobretot els alumnes hagin de fer un canvi. El pes recau damunt l’alumne perquè ell passa a ser el centre del procés d’aprenentatge: desapareixen molt les classes magistrals i l’alumne té una major càrrega pel que fa a la recerca, a l’autonomia, a l’autogestió del temps, promoure el pensament crític i la reflexió.

Quins avantatges tenen els alumnes que el facin?
Diria que facilitats a l’hora d’anar a estudiar a l’estranger i també, d’altra banda, per un al·lot que no vulgui anar a l’estranger, el que fa és aprofundir més. Dins de la vida acadèmica és una bona sortida perquè prepara molt bé pel món universitari. Per exemple, pel simple fet que fan un projecte de recerca i això els enriqueix a l’hora de fer recerca o a l’hora de citar… Els dóna molts recursos.

Se’ls convalida algun títol d’idiomes?
El nivell d’anglès és més alt i quan acaben sí que tenen un diploma que en principi és equivalent al B2.

Entenc que no implica viatges a l’estranger, no?
No necessàriament però nosaltres tenim la idea de fer un intercanvi amb algun centre on s’imparteixi el Batxillerat Internacional a un altre país. Ara mateix a l’IES ja tenim un intercanvi amb Alemanya i per aquesta modalitat també cercarem alguna experiència similar.

Suposa cap sobrecost per les famílies?
Sí per les famílies suposarà 75 euros al mes. Amb això se’ls cobreix les taxes d’examen, les revisions, el diploma, el material que necessiten…

Hi ha beques per a alumnes amb dificultats econòmiques?
En principi les beques són les ordinàries que existeixen. Així i tot estam disposats a cercar finançament si hi ha algú que té el perfil però per renda familiar no ho pot dur. Això no ha de ser una trava.

El professorat és el mateix que pel batxillerat ordinari?
Sí. El que hem fet és triar gent amb una plaça fixa al centre perquè s’ha de fer una formació específica per donar classes al Batxillerat Internacional.

I el sistema d’avaluació és el mateix?
No. Hi ha una avaluació interna i externa. La interna és una avaluació constant que farem els professors durant el dia a dia i també es fan simulacres d’exàmens perquè els al·lots estiguin avesats quan arribi l’hora de fer-los i l’externa són els exàmens finals: es fan al mateix centre però els corregeixen fora.

S’han de preparar per a les proves de selectivitat?
Les poden no fer però nosaltres animarem que ho facin perquè l’experiència diu que solen treure molt bones notes. A més, si saben que volen quedar a l’estat espanyol el procediment per inscriure’s a la universitat és més àgil.

Cursar dos batxillerats no és molta càrrega? Es fa amb el mateix temps?
Sí, es fa amb dos anys igualment i evidentment això suposa més feina. Per aquest motiu té un procés d’admissió. Els al·lots han de ser conscients d’això i han d’estar disposats a fer-la.

Hi ha més instituts públics que ofereixin aquesta opció a Mallorca?
Instituts públics només el de Son Pacs a Palma. Sí que hi ha altres centres privats que ofereixen aquesta opció.

Pel que fa a les competències, s’assoleixen el mateix nivell entre LOMCE i Batxillerat Internacional?
Sí, jo diria que s’assoleixen i fins i tot es superen. Dins del Batxillerat Internacional es treballa més amb habilitats. Es treballa amb el pensament, habilitats socials, de comunicació i d’autogestió. Aquests són els grans quatre pilars, juntament amb la mentalitat internacional: sempre anar una mica més enllà de la part local. És a dir, reflexionar sobre com fem les coses nosaltres aquí i ser capaços d’entendre com es fa a l’exterior, a altres llocs. I pel que fa a l’habilitat de pensament hi ha el component troncal que és teoria del coneixement que està totalment vinculada a tota la resta d’assignatures. Per exemple, com a professora d’anglès jo he d’incloure sempre continguts que vagin lligats amb la part de la teoria del coneixement. És a dir, posar sobre la taula de quina manera els alumnes aprenen anglès i fer que els alumnes estiguin sempre pensant el perquè saben això i com han assolit aquests coneixements, és una manera de motivar el pensament crític.

Seria preparar els alumnes per pensar…
Sí. Jo crec que et prepara per estar obert a un món que canvia constantment, un món globalitzat… I sobretot estar obert a entendre altres cultures i altres maneres de fer. Entendre la multiculturalitat, el multilingüisme… En definitiva és entendre que hem d’estar oberts a aprendre dels altres i a donar a conèixer el que cadascú és i la identitat pròpia.

Back To Top
Search