skip to Main Content

El calendari fa passar la Concòrdia davant el primer ball

El Patronat homenatja l’històric Antoni Pocoví Serra, nét del baciner Miquel Serra, Cornet, durant la presentació del programa de festes

Més gent que mai i ple fins a la bandera a Ca Na Vallespina per assistir a la presentació del programa de les festes de Sant Antoni d’enguany. Davant un públic impacient, feren breus parlaments Antoni Gomila, president del Patronat, i Miquel Oliver, batle de Manacor, per referir-se al caràcter plural de la festa santantoniera i a la possibilitat de gaudir-ne des de qualsevol racó del municipi. Cap referència a l’absència de dones a la dansa dels dimonis, per bé que s’hi referiren d’una manera o una altra, els glosadors Maribel Servera i Antoni Galmés, Prim.

Encara més escuet, però ben aclaridor, va ser el rector Antoni Amorós, que animà els assistents a acudir als assaigs de completes que es faran aquests dies a l’església. “Procurarem que qui hagi acudit als dos assaigs tengui prioritat a l’hora de ser dins l’església el dissabte de Sant Antoni per poder entrar a cantar les completes i els goigs”.

Seguidament, el Patronat homenatjà Antoni Pocoví Serra, històric membre de l’associació, i que segons relatà la conductora de l’acte, Antònia Nadal, “si ha fallat mai a cap reunió ha estat perquè estava molt malalt o era a l’hospital”. Pocoví és net de Miquel Serra, Cornet, pare del baciner que va precedir Antoni Juan, Aleix, en el càrrec.

Una de les novetats d’enguany és l’avançament, forçat pel calendari, de l’assaig dels goigs a la Concòrdia respecte de la primera ballada. “El primer ball sempre és en dimarts, i enguany, per fer-lo en dimarts ens havíem d’avançar als Reis, cosa que no solem fer mai”, declarà Antoni Gomila, president del Patronat.

L’acte es clogué amb música santanoniera, enguany amb la força i l’ímpetu de la banda. El volum del metall a la sala de Ca Na Vallespina desconcertà els assistents, que hagueren de menester el guiatge de l’històric Bernat Servera, de s’Hort, que digué: “Tots a la una, A desset a Sant Antoni…”. I així va ser!

Back To Top
Search