Skip to content

El CEIP Simó Ballester presenta en unes jornades de portes obertes els nous estudis integrats de musica

El CEIP Simó Ballester inicia una nova etapa, el curs 2016-2017, amb la integració dels estudis elementals de música que s’impartiran a les etapes d’educació infantil i primària. Aquesta setmana, en la jornada de portes obertes del centre, han presentat el nou projecte educatiu als pares d’alumnes que compleixen tres anys enguany i que desitgen que els seus fills realitzin els estudis de música en aquesta escola. I és que, de cara al setembre, el centre obre dues aules d’Infantil que provisionalment es situaran a l’edifici actual mentre durin les obres de condicionament de l’edifici dels Sementals, que acollirà les futures aules d’Infantil. Es preveu que el curs següent els dos edificis i un nou pati ampliïn les instal·lacions del centre.

La implantació dels estudis es farà progressiva i donarà l’oportunitat a aquests nins i nines d’acabar l’etapa de primària amb el quart nivell d’ensenyaments elementals de música i en l’especialitat instrumental elegida. Per tant, els pares que enguany elegeixin aquesta escola decideixen que el seu fill compti amb més classes de música i moviment, cant coral, llenguatge musical, classes individuals i col·lectives d’intruments i que desenvolupi totes les seves capacitats i l’estudi de totes les matèries amb la música com a eix vertebrador i transversal a totes les àrees.

Aprofitant l’obertura de portes de l’escola, l’equip directiu va presentar la nova oferta educativa en una aula d’infantil que va quedar petita davant l’interès despertat pels pares dels futurs alumnes, que ja varen poder conèixer i parlar amb les dues mestres tutores de les aules de tres anys que s’incorporen al centre al setembre per posar en marxa aquest nou projecte. Les dues mestres explicaren la metodologia que faran servir amb els infants i la línia educativa que seguiran, partint dels centres d’interès dels alumnes, l’experimentació sensorial, el respecte per les diferències personals de cada nin, l’atenció a la diversitat, la potenciació de l’esperit crític, la cooperacio, la solidaritat, la igualtat de drets i el treball en equip.

Per la seva banda, la mestra de música del centre presentà també els avantatges que suposa que la música sigui present en el desenvolupament de les capacitats dels infants i la seva formació global com a persones: la música desenvolupa la sensibilitat i la disciplina, estructura el pensament i reforça també les altres matèries. No hi ha dubte que la música suposa un enriquiment personal i comporta l’adqusició d’uns valors i un bagatge cultural immenos.

D’aquesta manera, la música serà a partir del curs que ve un element central d’integració i de cohesió al CP Simó Ballester, integrat de forma transversal a tot el Projecte Educatiu de Centre i que farà que la plantilla de mestres actual es vegi reforçada progressivament, d’ara i fins al 2019, amb deu professors del cos d’Arts Escèniques del Conservatori Professional de Música.

S’ha de dir que el CP Simó Ballester parteix de l’experiència del CEIP Son Serra de Palma que s’inicià com a centre integrat d’estudis musicals ara fa deu anys i que ha resultat ser un èxit. Per això la Conselleria d’Educació ha decidit apostar per oferir també aquesta oferta a la part forana, en concret a Manacor, on existeix una gran demanda entre l’alumnat per cursar estudis de música. De fet, en aquesta presentació del projecte, el centre comptà amb el suport del diretor de l’Escola Municipal de Música, Jaume Tomàs, qui explicà la línia de col·laboració que establiran els dos centres i informà de la possibilitat de seguir amb els estudis reglats de música per cursar els estudis professionals una vegada els alumnes surtin del CP Simó Ballester amb els estudis elementals.

Back To Top
Search