skip to Main Content

El centre cinegètic de Mallorca s’ubicarà a Son Macià

El Consell insular ha llogat la finca de la Mola per 10 anys amb l’objectiu de destinar-la a dur a terme projectes de recerca i conservació d’espècies autòctones. Tendrà un marcat caràcter formatiu.

El centre cinegètic de Mallorca s’ubicarà a les cases de la Mola, a Son Macià. És una finca de 70 hectàrees que es destinarà a acollir pràctiques cinegètiques i projectes tant de recerca com de conservació d’espècies autòctones. També s’hi duran a terme activitats de formació amb l’objectiu de “donar a conèixer elements que són propis de la fora vila de Mallorca lligats a la gestió cinegètica”, segons va explicar el conseller de Promoció Econòmica i Promoció Local al Consell insular, Jaume Alzamora, durant la visita als terrenys que varen fer dimarts passat.

Al seu torn, la biòloga del servei de caça, Maria Muñoz, va donar importància al vessant educativa del centre. Especificà que “la idea és fer un itinerari pedagògic”, ja que tenen “alumnes de Formació Professional i instituts que venen a aprendre els cursos tradicionals”. A més, apuntà que tenen la intenció de fer del centre cinegètic de Son Macià un espai “multidisciplinari i formatiu” on s’hi puguin “fer coses diferents”. De fet, el batle de Manacor, Miquel Oliver, va dir que no descarten col·laborar amb ells. Es faria, per exemple, a través del museu etnològic o fent que formi part de la guia que es passa a les escoles perquè els infants puguin visitar aquesta finca.

Remarcar que la institució insular ha llogat els terrenys per 10 anys i es donarà, així, continuïtat a la tasca feta fins fa dos anys a les instal·lacions de Capocorb, a Llucmajor.

Adequació de les cases

Les cases de la Mola necessiten adequació per tal de poder desenvolupar-hi totes les activitats. Les obres aniran a càrrec dels propietaris i preveuen que estiguin rehabilitades en mig any, tot i que estan pendents d’obtenir les llicències pertinents.

Tenint en compte el caire formatiu que tendrà el centre cinegètic, s’habilitaran sales de fer formació. Allà s’hi explicaran quins són els animals que hi ha a Mallorca i quins són els elements etnològics.

Espècies i patrimoni

La recuperació d’espècies autòctones serà una de les activitats centrals que es desenvoluparan a la Mola. D’entre totes, però, destaca la recuperació del conill. Tal com va indicar Alzamora, a Capocorb ja hi varen dedicar molts d’esforços i varen aconseguir fer l’espècie “més resistent contra la mixomatosi i la pneumònia hemorràgica vírica”. És per això que tendran clapers per poder-ho explicar bé.

Però també, entre altres, ensenyaran a fer censos de tords o torteres. Segons la tècnica biòloga.

En aquesta visita, Oliver, va posar en relleu que tenir el centre cinegètic a Son Macià suposa una “satisfacció” perquè també implica “una recuperació de patrimoni important”. I és que a part de rehabilitar les cases i mostrar als alumnes que s’hi acostin com es treballava antigament al camp, també es restaurarà un molí de sang. Aquest es mantindrà a l’interior de les instal·lacions i servirà per mostrar el patrimoni que hi ha hagut a Mallorca.

Back To Top
Search