Skip to content

El Centre d’Adults: una oferta educativa desaprofitada

El CEPA (Centre d’Educació de Persones Adultes) Llevant ofereix unes condicions molts avantatjoses per a aquelles persones que de joves no es pogueren treure l’ESO i ara desitgen fer-ho, o per aquells joves que han deixat l’institut i volen reprendre els estudis. El centre ofereix cursos quadrimestrals amb un temari concentrat que tenen la mateixa validesa que qualsevol altre curs d’ESO a l’hora d’obtenir el títol, i el preu de matrícula és només de 35 euros a l’any.
Tanmateix, aquestes facilitats no han estat suficients per animar els veïnats de la comarca, i la matrícula al centre ha disminuït entre un 10 i un 15 per cent respecte al curs passat.
El Centre d’Adults a més d’oferir ESPA (Ensenyança Secundària per a Persones Adults), també imparteix cursos de preparació per a les proves d’accés a la universitat i a cicles formatius de grau superior. I completa l’oferta acadèmica amb les classes d’alfabetització i les de coneixement de la llengua catalana i castellana, que compten amb un alt percentatge d’estudiants nouvinguts.
El CEPA Llevant, amb un total de 400 alumnes, i un promig de 15 estudiants per aula, no és un cas aïllat pel que fa a la disminució de l’alumnat. El director del centre, Salvador Tàrraga, explica que aquesta és la tònica general als centres d’adults de les Illes Balears. Segons Tàrraga, cal atribuir la baixada de matrícula “al desànim de la gent, en veure que les persones que tenen estudis sovint tampoc no troben feina”. El director del centre però creu que aquesta realitat s’ha de matisar: “és veritat que hi ha molta gent amb estudis que no troba una feina relacionada amb el que ha estudiat, però també és veritat que en general tenen més fàcil accés al mercat laboral”.
Tampoc afavoreix la matrícula les possibilitats de feina que sorgeixen per primavera coincidint amb l’inici de la temporada turística.
I encara hi hauria, segons Tàrraga,  un tercer factor que podria explicar la davallada de l’alumnat, i és el fet que “entre l’any 2006 i el 2008, s’obriren nous centres d’adults, sense pensar que potser no sempre hi hauria la demanda suficient per cobrir tanta oferta de places, i ara l’alumnat s’ha anat dispersant entre els diferents equipaments docents”.
Matrícula oberta
El Centre d’Adults encetà dilluns un nou curs quadrimestral d’ESPA, al qual es poden matricular els interessats mentre quedin places vacants. Per altra banda, també és possible inscriure’s als cursos de preparació per a les proves d’accés a la universitat i als cicles formatius, igual que als cursos d’alfabetització i coneixement de la llengua, però en aquests casos els cursos ja estan iniciats i els nous alumnes hauran de fer un esforç per adaptar-se al ritme de les classes.
Oferta d’oci i temps lliure
A més de l’oferta acadèmica, al Centre d’Adults també s’imparteix un ampli ventall de cursos que queden fora de l’ensenyament reglat. L‘encarregada de gestionar aquesta oferta d’oci i temps lliure és l’associació d’alumnes del centre. Es pot elegir entre una cinquantena de cursos que van des d’informàtica, idiomes, ball, pilates o ioga, fins a fotografia, cuina, restauració de mobles, pintura o activitats diverses d’artesania.
Back To Top
Search