skip to Main Content

El Mallorquí, la gran glosada que ningú es vol perdre

Pau Riera, amb el Premi Especial al conjunt, i Joana Maria Font, Cati Eva Canyelles i Tomeu Fus, guardonats d’enguany al VII Concurs de Glosa Escrita

No perd vigor mai, la glosada del Bar Mallorquí. Instaurada de fa anys el dissabte immediatament anterior a Sant Antoni, aquesta trobada glosadora ha esdevingut marc de referència ja arreu de Mallorca i més enllà de la mar. Centenars de persones hi acudiren a torrar. Engospades ja les llonganisses i els botifarrons, les ximbombes començaren a retronar dins les parets del bar de la glosa i de cada racó sortia un glosador, una glosadora, i també els glosadors júniors, per dir-hi la seva. Amb el format de glosada coral, sense megafonia, i tothom a peu de rajola, la del Mallorquí estira per la frescor, per la participació, per la mescla dels glosadors ocasionals amb els que cada dia rimen, i per un caliu humà difícil de trobar en cap altre espai. Sigui com sigui, també la massificació hi ha arribat i sortiren, de forma espontània, rotlades de glosadors també al carrer per fer les seves cançons, davant l’aglomeració que omplia el bar fins a cada portal. La vetlada s’allargà i prengué per a alguns, fins i tot, forma de matinada amb lluna.

Concurs de glosa escrita
Abans, però, tengué lloc el lliurament de la setena edició del Concurs de Glosa Escrita, que enguany recaigué, en el premi especial al conjunt, en el glosador selvatgí Pau Riera, amb una original composició sobre la columna del Mallorquí, testimoni de tantes de nits. Joana Maria Font escrigué la millor quarteta, seguida de Cati Eva Canyelles i Tomeu Fus. Hi hagué accèssits per a Miquel Servera, Imma Mascaró i Marian Rigo.

Premi especial al conjunt

Encara que solc sortir
a ses fotos per darrere
jo vaig esser sa primera
de tots voltros a venir.

A pics, segons sa cançó,
me fan part de s’espectacle.
Altres pics, som un obstacle
perquè amag es glosador.

Fa molts d’anys que som aquí
i he vist es mestre ser alumne.
Mal som just una columna
som qui aguanta es Mallorquí.

Pau Riera

Premi a la millor quarteta

Mallorca feia de bres
d’ametllers de fusta forta
i tot el que queda és:
sementers de llenya morta.

Joana Maria Font

Back To Top
Search