Skip to content

El pregó enceta els actes de les Fires i Festes de Primavera

L’encarregat de pronunciar-lo fou Pere Mateu, portaveu del Club Esportiu Manacor, que enguany celebra el seu centenari.

Divendres a vespre, el pregó de les Fires i Festes de Primavera 2023 va marcar l’inici de dues setmanes d’esde veniments per a tots els públics i inte ressos a Manacor. Enguany, va ser pro nunciat pel Club Esportiu Manacor, en motiu del seu centenari, amb el presi dent, Pere Mateu, com a portaveu.

Mateu va posar èmfasi en la importància de l’esport com a factor de socialització, i destacà també la inclusió de les dones i l’esport com a instru ment per a la igualtat en tots els àmbits.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, va centrar el seu discurs en els valors de l’esport i ressaltà la capacitat del club per crear comunitat a través de la seva labor social, així com els avenços acon seguits en matèria d’igualtat de gènere en el futbol i altres disciplines esporti ves: “El futbol, i ara més que mai, no és cosa d’homes. És cosa de persones que estimen l’esport, de persones que volen jugar, aprendre, passar gust i compartir. És cosa de famílies”, declarà.

Oliver va elogiar, també, el treball del club en l’àmbit de la integració social: “El futbol és un instrument extraordinari d’acolliment. La realitat manacorina, és rica i diversa”. Per fina litzar l’acte, el batle va lliurar al prego ner una rajola hidràulica amb l’escut de Manacor.

A continuació, el grup manacorí Reïna va oferir un concert al públic assistent. Com ja és tradició, l’acte, que va ser conduït per l’actriu Mariantònia Salas, va començar amb el ball dels Cossiers davant la Sala i se celebrà al Claustre de Sant Vicenç Ferrer.

Back To Top
Search