Skip to content

“El que ha de fer, senyora Hinojosa, és partir”

“Som en el darrer ple fins al setembre i aprofitant que som en un punt que parla d’obres, el Partit Popular demana la dimissió de la senyora Hinojosa”. Aquesta era la bomba que tenia guardada el PP i Maria Antònia Sansó per al ple extraordinari celebrat aquesta setmana passada. “La demanam per molts de motius. Vostè ha permès l’obertura als vianants al carrer de Cristòfol Colom”. Sansó mostrava imatges de persones transitant a peu per la costa de l’església portenya, i demanava: “Hi ha informes que avalin aquesta decisió? Què passa si qualcú es fa mal en aquest carrer? L’avisaven que a l’estiu no estarien acabades. I vostè així i tot ho va decidir. Falta molt poc per acabar la temporada turística, som a 28 de juliol i ara veim en premsa que una empresa manacorina (Melchor Mascaró) serà la salvació del seu despropòsit. Per què no ho ha fet abans? Hi ha una errada darrere l’altra. No s’havia vist una gestió urbanística pitjor. El que ha de fer, senyora Hinojosa, és partir”.

La delegada d’Urbanisme, més perplexa que indignada reconeixia que “és públic i notori que les obres de Porto Cristo no han transcorregut correctament i actuarem en conseqüència, perquè el contracte no s’ha complit”.

Alhora, Hinojosa advertia que “la rescissió del contracte no era una solució vàlida i jo he fet totes les gestions que he tengut a l’abast perquè les obres acabassin correctament, i les ha d’acabar l’empresa adjudicatària, i quan ha reconegut que no les podia acabar i ha acceptat la nostra mediació, ara tenim l’oportunitat dins l’àmbit de l’obra que un altre personal d’una altra empresa pugui emprendre el final de l’obra”. La delegada afegí també que “el carrer de Bordils funciona, i hi ha un abans i un després a la primera línia de Porto Cristo”. En aquest sentit, demanà Hinojosa “per què no em demana per via Majòrica, Santa Catalina, el camí de la Mola o el del Pou Nou? Sap per què? Perquè van bé. Per què no em retreu les subvencions de les façanes? Perquè funcionen. I acaba retraient a Sansó que “a vostè li hauria passat el mateix. Si em vol demanar la dimissió, me la demani. Tenc l’esquena molt ampla”.
Sansó, en el torn de rèplica, insistí en la responsabilitat d’obrir el carrer estant en obres. La resposta d’Hinojosa, així de clara: “La responsabilitat no serà meva: les obres no estan rebudes. Mentre les obres estiguin en marxa, hi ha un coordinador de seguretat i de salut, un director d’obra i una empresa adjudicatària, i ells seran responsables d’aquestes obres fins que l’Ajuntament les recepcioni formalment”.

Cossiols: llibertat condicionada
Un altre dels punts que es varen dur a aquest ple extraordinari del mes de juliol va ser la modificació de l’ordenança municipal per garantir que els veïnats que ho desitgin puguin posar cossiols al carrer. De fet, l’ordenança anterior ho prohibia, i per això Sebastià Llodrà, delegat de Mobilitat, proposava una modificació del punt 12 de l’ordenança:“Els veïnats podran col·locar jardineres a la via pública per iniciativa pròpia, en aquells carrers, places i altres espais públics que s’hagin definit mitjançant resolució expressa. Els serveis municipals podran fer retirar una jardinera de la via pública si es considera que dificulta la circulació de persones, vianants o vehicles”.

Back To Top
Search