Skip to content

Els carrers seran sempre nostres

Això els hem demanat…

1. T’han afectat recentment obres públiques a prop de casa?
2. Quin moment de l’any penses que és el més adequat per fer les obres?
3. Tens la impressió que quan acaben els 4 anys de mandat a l’Ajuntament s’incrementa el nombre d’obres al carrer? Què en penses?
4. Creus que els carrers estan ben mantenguts? L’asfaltat és correcte? Les voreres estan en condicions i sense vegetació?
5. Hi ha cap zona o carrer que consideris que ha de ser remodelada amb urgència?

I aquestes són les seves respostes:

Joan Tur: “L’asfalt s’arregussa i no hi ha cap herba que no faci la seva floreta”

1.No, a dir vera sempre he estat un poc sortat.
2. Sense cap dubte del novembre al febrer, 4 mesos. Quan se’n vagi el darrer turista ja podria entrar el primer obrer, però sempre és bo somiar, mal que sigui de despert. La bona voluntat dels polítics no és suficient. Jo d’ells resaria a un altre Sant.
3. Encara hi ha gent que ho dubta? Tot jugador sempre es guarda un “triunfo” per a la darrera vasa!
4. Sempre es pot millorar, l’asfalt s’arregussa i no hi ha cap herba que no faci la seva floreta. Darrerament els fanals no il·luminen gaire. Quan festejava feien més claror.
5. Els cans són uns amics fantàstics però on juguen nins i nines no n’hi hauria d’haver cap. Em referesc a espais públics. La plaça del Sol i la Lluna podria ser molt bé la primera on donar exemple.

Catalina Maria Riera: “Els carrers no estan ben mantenguts”

1. No hi ha hagut obres a prop de casa.
2. Qualsevol època de l’any és bona si les obres són necessàries. Però sí que és cert que a l’estiu tenim les finestres obertes i les obres impliquen pols i renou, cosa que a l’hivern s’evita un poc.
3. Enguany ha estat així, mig Manacor i mig Portocristo estan a l’aire. Tenint en compte l’estat en què es troben alguns carrers o barris, crec que hi hauria hagut feina per a tota la legislatura. Han fet molt bé asfaltant alguns carrers, però en queden d’altres en què només hi han pogut tapar un parell de clots… En canvi, diria que la plaça del Convent estava en prou bon estat abans de la remodelació, no sé fins a quin punt aquesta era una obra necessària.
4. Exceptuant els carrers del centre, els carrers de Manacor no estan ben mantenguts. Hi ha carrers plens de clots, i damunt les voreres sembla que hi cap tot: vegetació, cotxes mal aparcats, residus voluminosos devora els contenidors de fems… I, a segons quines zones de Manacor, la il·luminació és insuficient, hi fa molta fosca, un exemple n’és el carrer Lleó XIII, que és el carrer d’entrada al poble des de l’estació i a segons quines hores fa com a por anar-hi.
5. Sí, el barri del Barracar, per exemple, necessita una bona reforma. Però bé, la reforma no basta, també fa falta vigilància, i que la gent prengui consciència que el carrer és un espai comú i que hi hem de poder conviure tots. I una altra cosa que caldria revisar són les ratlles grogues que prohibeixen aparcar. Al barri del Barracar damunt les ratlles grogues (i, si cal, damunt la vorera) és freqüent que hi hagi cotxes aparcats, si hi són i no els passa res, vol dir que la ratlla groga no és necessària.

Margalida Amengual: “S’han d’arromangar els quatre anys”

1.No m’han afectat. Visc a foravila.
2. De l’any diria abans del bon temps que es quan tenim finestres obertes i també hi ha més gent amb els turisme.
3. Jo crec que sí. Supòs que volen que tenguem un bon record abans d’anar a votar. Trob que són els 4 anys, que s’han d’arromangar.
4. No gaire. L’asfaltat tampoc. Amb la il·luminació sí que tenim un problema greu: és insuficient. Anam a les fosques per Na Camel.la.
5. Jo diria que les zones més enfora del centre és on es necessita un poc més de mà de metge.

Antònia Blanes: “Moltes vegades es fan reparacions temporals i es posen pedaços”

1. A prop de casa, afortunadament o no, no m’han afectat les obres públiques. Tot i que si ho han fet a trams de Manacor per on sol transitar bastant, com és el cas del carrer Historiador Truyols, dificultant l’aparcament.
2. Depèn de la zona. A zones poc comercials, possiblement els mesos d’estiu serien els més apropiats, ja que la circulació és menys intensa i hi ha menys habitants. A les zones més cèntriques, sempre és difícil de gestionar, tot i que caldria evitar les temporades amb més circulació (Nadal, Sant Antoni, primavera i estiu).
3. Clarament, especialment si l’equip de govern ha fet poques millores pel poble durant el mandat, és una “rentada de cara” de darrer moment.
4. Manacor té un aspecte bastant brut. A la meva barriada, Crist Rei, hi ha moltes males herbes i la neteja deixa molt a desitjar. Ben igual que la il·luminació, en molts de carrers és deficient o intermitent (dies si, altres no). I pel que fa a l’asfalt, moltes vegades es fan reparacions temporals, “pedaços”, que en poc temps tornen a estar en mal estat.
5. Amb l’asfaltada de la zona dels multicines s’ha reparat un dels punts més negres de Manacor, en aquest aspecte. Ara no puc valorar la urgència d’asfaltament de les zones, perquè no les transit totes. Però cal fer un plantejament de la il·luminació, la neteja i el reciclatge per millorar la ciutat.

Marina Fuster: “La plaça del Sol i la Lluna, el Riuet i ses Comes estan bruts i abandonats”

1.No, no m’han arribat ha afectar cap vegada.
2. Tal vegada s’haurien de proposar durant l’hivern, ja que és l’època en la qual el Port està menys saturat
3. Sí, s’hauria de planificar millor durant tota la legislatura. Així mostren el llautó.
4.No tots, a Porto Cristo hi ha voravies que no estan asfaltades, i a d’altres falta manteniment i neteja,va per zones. Hi ha llocs on la il.luminacio és insuficient
5. Els tres parcs: plaça del Sol i la Lluna, el Riuet i ses Comes, sobretot aquest darrer estan bruts i abandonats.

Ildefons Muñoz: “L’asfaltat sempre ha estat un problema endèmic de Manacor, que darrerament millora”

1. Sí, pols i renou.
2. Supòs que no hi ha bons moments per això però preferesc que les facin en l’hivern. I dies laborables, és clar.
3. Sempre, és habitual que els governs de tot color vulguin que les millores siguin properes a les eleccions i que la gent les tengui fresques a la memòria.
4. L’asfatat sempre ha estat un problema endèmic a Manacor, trob que darrerament s’està millorant. El tema de les voreres continua essent una assignatura pendent.
5. Trob que s’ha d’escometre un pla d’embelliment global però tal vegada hi ha barris més abandonats com pugui ser sa Torre, sobretot la zona de la plaça de la Indústria

Joana Huguet: “Manacor és un femer”

1. Crec que a prop de casa no n’han fet, però sí per diferents llocs del centre que han obligat a fer canvis de direcció i a canviar les meves rutes habituals.
2. Mai és bon moment per fer obres. Però supòs que depèn de la zona concreta on s’hagi de fer, no és el mateix davant la mar que a un polígon industrial o una zona residencial. El més important és que és tengui en compte la població, està clar q no s’acontentarà mai a tothom, i que com ja he dit, mai és bon moment. En el meu cas concret m’estim més que no faci calor, el renou i la pols molesten més a l’estiu.
3. Impressió? No és una certesa? Vull pensar que la gent té memòria i que no valora només pel quart any i que té en compte molts altres factors.
4 i 5. Els carrers de Manacor són un desastre , especialment la zona del centre, tant pel que fa a l’asfaltat, a les vores per on no pots caminar tranquilament, ple de barreres arquitectòniques, vegetació, com pel que fa a la neteja. Manacor és un femer, no només està ple de fems per tot i de tot tipus, sinó també que fa la sensació de brutor incrustada, com si no es fessin mai nets a fons. Hi ha molts carrers que són un desastre: Barracar, Verònica, Pou Fondo… per dir-ne només tres, però tot el centre està fet un desastre, també.

Esperança Martí: “Hi hauria d’haver eleccions cada any”

1. Si. La canalització del gas. Brutor, pols, renou…
2. Millor de dilluns a divendres i si pot esser que no sigui a l estiu
3. Sí! Segur que es una estratègia perquè la gent els torni votar. Crec que sempre s’ha fet així! (sempre dic que hi hauria d haver eleccions cada any).
4. Els carrers es van millorant. Hi ha carrers encara bruts sobretot prop de punts de recollida selectiva. També destacar l’incivisme de la gent que no recull els excrements dels cans… La il·luminació crec que és suficient.
5. A Portocristo crec que estaria bé remodelar la zona del Riuet. Podria quedar una zona verda important!

Back To Top
Search