skip to Main Content

En funcionament el nou dipòsit municipal de vehícles

L’Ajuntament posa en marxa aquest nou espai amb més de 50 places que pretén donar solució a l’abandonament de vehicles. La nova ordenança municipal aprovada durant el mes de setembre s’agilitzen els tràmits de retirada i es preveuen sancions d’entre 750 i 1.500 euros.

El batle de Manacor, Miquel Oliver i l’Inspector en Cap de la Policia Local, Manel Prieto van inaugurar el passat dilluns el nou dipòsit per a vehicles.
La nova instal·lació, que s’ubica en uns terrenys municipals devora l’EcoParc, s’ha habilitat en dos mesos amb un cost de poc més de 150 mil euros. La superfície total de la parcel·la és de 2.565 metres quadrats, amb una zona pavimentada de 1.515 metres quadrats i té una capacitat per a 50 vehicles i una zona de magatzem, que actualment també s’emprarà per dipositar vehicles. El recinte tancat es controla amb vuit càmeres de videovigilància amb gravador IP. “És una necessitat que Manacor tenia des de feia anys i que permetrà solucionar la problemàtica dels cotxes abandonats arreu del municipi” afirma Oliver. Així mateix, amb aquesta iniciativa es pretén buidar una de les plantes de l’aparcament de la plaça Sant Jaume, actualment ocupada per vehicles custodiats judicialment i utilitzar l’espai de devora les dependències policials per vehicles de curta estada “Volem fer una correcta utilització de l’espai públic, retirar possibles perills de la via pública i la intenció és que el dipòsit sigui per tots aquells vehicles de llarga durada”.
Tal com va explicar l’Inspector en Cap, Manel Prieto, actualment hi ha una cinquantena d’expedients oberts per abandonament de vehicles i ja fa uns quinze dies que es van retirar aquells que suposaven un perill major. D’altra banda, el batle del municipi va afirmar que al llarg de l’any 2021 es pretén fer una inversió en una grua municipal que agilitzi encara més la retirada de vehicles i redueixi els costos que això suposa.

La nova Ordenança de vehicles abandonats
Aquest nou dipòsit ve acompanyat també d’una nova normativa. L’Ordenança, que es va aprovar el passat mes de setembre, prohibeix l’abandonament de vehicles a la via pública. Es considera abandonat quan hagin transcorregut més de dos mesos després que el vehicle va ser immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat per l’Ajuntament i el seu titular no ha formulat al·legacions; quan romangui estacionat per un període superior a un mes al mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matrícula; quan figuri en situació de baixa temporal o definitiva a la base de dades de la DGT. També es considera un vehicle com a residu sòlid urbà quan pel seu estat pugui suposar un perill. En els dos darrers supòsits, es procedirà a la retirada immediata del vehicle i en la resta de casos, s’obre un procediment que dóna un termini de quinze dies al propietari perquè retiri el vehicle voluntàriament i que es pot allargar dos mesos.

Règim de sancions
Quant a sancions, la normativa estableix multes d’entre 750 euros per a motocicletes i ciclomotors, de 1.000 euros per a turismes i vehicles de pes màxim autoritzat inferior a 3.500 kg i 1.500 euros per a vehicles de pes màxim autoritzat superior a 3.500 kg.

Back To Top
Search