Skip to content

“Entenc la necessitat d’iniciar el retorn a l’escola, els mestres hi creiem molt, però no d’aquesta manera”

Parlam amb la directora del Centre Escolar Molí d’en Xema perquè ens conti de primera mà la preparació de l’inici d’aquest curs excepcional i ple d’incerteses.

Queda una setmana pel retorn escolar, com creus que serà l’inici de curs?

Ho veim molt complicat. Molt poc temps per preparar el canvi d’escenari, molt caòtic per les famílies, pels mestres, pels nins. En el nostre cas, tots els grups s’han de refer perquè les ràtios fan que els hàgim de dividir. I així com passa al nostre passa a molts de centres de Manacor. Serà un gran embull per a tothom.

Com ha estat el procés de coordinació i organització del nou curs escolar amb el professorat i els pares?

Nosaltres i tots els centres havíem preparat un escenari A i ho teníem concretat i ben organitzat, ens podria agradar més o menys, però estava preparat i fet a consciència. La setmana passada, dins el mes d’agost, vam saber que començaríem amb l’escenari B, això fa que tota la informació que hem anat passant a les famílies l’hem hagut de refer tota, els hem dit que no la tinguessin en compte. Hem hagut de canviar reunions amb els pares, reagrupaments, dies d’entrada i sortida. Clar, això és molt difícil d’organitzar des del primer de setembre que és quan ens incorporam als centres i rebre a les famílies i l’alumnat a partir de dia 10. Jo encara no veig clar que tant l’organització com la coordinació es pugui dur a terme bé.

Amb les noves mesures sanitàries i protocols del centre, com es durà a terme l’acollida amb els més petits?

Serà una acollida molt freda. La rebuda no ens la podem imaginar. La farem i esperem que quan ens hi trobem saber-ne sortir. És cert que som els professionals que rebem els alumnes amb els quals estam acostumats a tractar però no és la realitat d’un centre educatiu. Entenc la necessitat d’iniciar el retorn a l’escola, els mestres hi creiem molt, però no d’aquesta manera. No és que es perdin caires pedagògics o metodològics es perd una part d’humanitat, aquesta és una opinió personal.

Heu pogut disposar d’espais, materials i personal per complir amb les mesures sanitàries?

En aquest cas, els mestres hem fet d’arquitectes i matemàtics. En el nostre cas hem reorganitzat tot el centre perquè tot l’alumnat hi pugui estar dins. Això sí, no hi haurà ni servei d’escola matinera ni menjador perquè hem hagut d’utilitzar aquests espais per a poder tenir tot l’alumnat des de tres anys fins a sis de nou a dues. De personal, és cert que ens han assignat més personal que d’altres anys però n’hi haurà que arribaran més tard.

En concret, estau satisfets amb els grups de convivència?

Així com estava plantejat a l’escenari A estàvem conformats més que satisfets. Hi havia d’haver un grup estable i no es podien relacionar amb altres companys però a dins aquella aula i aquest espai i grup de 25 alumnes hi podria haver certa normalitat. Amb els grups de convivència així com estan plantejats dins l’escenari B, amb mascareta i distància d’un metre i mig, no estam satisfets. De fet, no estam ni satisfets ni conformats.

És un temps d’incertesa i molta exigència, quina previsió fas dels primers mesos de curs?

No puc mirar tan endavant, no puc mirar els pròxims mesos. Puc mirar demà que tenc una reunió. Mir la setmana vinent que hi haurà la reunió amb les famílies. Mir a partir de dia 10 que començarem a rebre nins dins el centre i crec que dia 16, el darrer dia que tendrem els 700 alumnes dins l’escola, a partir d’aquell dia potser podré mirar a final de mes. I després a l’octubre, però pels pròxims mesos no veig res.

Back To Top
Search